Letno poročilo 2012

Vizitka

Splošni podatki o obvladujoči družbi Telekom Slovenije, d. d .

Družba: Telekom Slovenije, d. d.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Enotna identifikacijska številka: 5014018000
Davčna številka: SI 98511734
Številka vpisa v sodni register: vložna številka 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Število delnic:  6.535.478
Kosovne delnice – oznaka: TLSG

 

Telefon: 00386 1 234 10 00
Telefaks: 00386 1 231 47 36
Spletna stran:  http://www.telekom.si
Elektronski naslov:  info@telekom.si

 

Pomembnejša področja dejavnosti

Šifra dejavnosti

61.100

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

61.200

Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

61.900

Druge telekomunikacijske dejavnosti

60.200

Televizijska dejavnost

42.220

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

47.410

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

47.420

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami

47.890

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.910

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

62.030

Upravljanje računalniških naprav in sistemov

63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

80.200

Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

82.200

Dejavnost klicnih centrov

 

Odvisne družbe v skupini

Družbe v Sloveniji

Družba: GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d. o. o.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana
Telefon:  00386 1 234 1950
Telefaks: 00386 1 234 1803
Spletna stran: http://www.gvo.si
Elektronski naslov:  gvo@telekom.si

 

Družba: AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Stegne 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 00386 1 583 68 00
Telefaks:   00386 1 583 68 01
Spletna stran: http://www.avtenta.si
Elektronski naslov: prodaja@avtenta.si , marketing@avtenta.si

 

Družba: TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Naslov: Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 00386 1 473 00 10
Telefaks: 00386 1 473 00 16
Spletna stran: http://www.tsmedia.si

 

Družba: SOLINE Pridelava soli d. o. o.
Sedež: Portorož
Naslov: Seča 115, 6320 Portorož - Portorose
Spletna stran: http://www.soline.si
Elektronski naslov: kpss@soline.si

 

Družba: M-PAY, Družba za mobilno plačevanje, storitve in trgovino d.o.o.
Sedež: Maribor
Naslov: Ul. Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor
Spletna stran: http://www.m-pay.com

 

Družbe v tujini

Družba: IPKO Telecommunications d. o. o.
Sedež: Priština, Kosovo
Naslov: Lagija Ulpiana
Rruga »Zija Shemsiu« Nr. 34, Prishtine
Spletna stran: http://www.ipko.com
Elektronski naslov: info@ipko.com

 

Družba: Ipko Net Albania, d. o. o.
Sedež: Tirana, Albanija
Naslov: Donika Kastrioti, Nr. 4 Tirana

 

Družba: N.B. " Media Works " d. o. o.
Sedež: Priština, Kosovo
Naslov: Dardania SU1/1

 

Družba: DSN, d. o. o.
Sedež: Sojevo, Kosovo
Naslov: US Bondsteel Camp

 

Družba: ONE Telecommunications Services DOOEL
Sedež: Skopje, Makedonija
Naslov: Bulevar Kuzman Josifovski Pitu 15
Spletna stran: http://www.one.mk
Elektronski naslov: cad@one.mk

 

Družba: DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL, Skopje
Sedež: Skopje, Makedonija
Naslov: Bulevar Partizanski odredi 70, DTC Aluminka, 5. nadstropje

 

Družba: ANEKS d. o. o.
Sedež: Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Naslov: Majke Jugovića 25
Spletna stran: http://www.blic.net
Elektronski naslov: office@aneks.com

 

Družba: PRIMO Communications d. o. o.
Sedež: Tirana, Albanija
Naslov: TR – DR Highway, 1 km, Kashar
Spletna stran: http://www.primo.al
Elektronski naslov: sales@primo.al

 

Družba: SIOL d. o. o.
Sedež: Zagreb, Hrvaška
Naslov: Margaretska 3

 

Družba: SiOL d. o. o. Sarajevo
Sedež: Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Naslov: Tešanjska 24a, Sarajevo Centar

 

Družba: SIOL d. o. o. Podgorica
Sedež: Podgorica, Črna gora
Naslov: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 106

 

Družba: Gibtelecom Limited
Sedež: Gibraltar, Gibraltar
Naslov: 15/21 John Mackintosh Square
Spletna stran: http://www.gibtele.com/
Elektronski naslov: info@gibtele.com

 

Kontakt za investitorje

Vlagateljem, delničarjem in drugim zainteresiranim javnostim smo za informacije na voljo na elektronskem naslovu ir@telekom.si

 

Kontakt za informacije o letnem poročilu in za poročanje o trajnostnem razvoju

Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Služba za odnose z javnostmi
pr@telekom.si