Letno poročilo 2012

Varnost in zdravje pri delu

V Telekomu Slovenije smo opravili redne meritve ekoloških razmer in osvetlitev v delovnem okolju za vse lokacije, kjer je bilo to potrebno. Zaposleni so se udeležili različnih usposabljanj iz varnosti pri delu, s poudarkom na poškodbah pri delu, požarni varnosti, delu na višini in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje evakuacije. Redno smo pregledovali osebno varovalno opremo in nadzirali njeno uporabo.

Ureditev področja varnosti in zdravja pri delu je v Telekomu Slovenije in GVO vključena v kolektivno pogodbo. To področje prav tako ureja Izjava o varnosti z ocenami tveganj, tudi v družbah, kjer nimajo kolektivne pogodbe. V letu 2012 smo v Telekomu Slovenije vzpostavili portal Modro jabolko, prek katerega nudimo zaposlenim celovite informacije o zdravju in varstvu pri delu. V družbah TSmedia in GVO je bila narejena revizija izjave o varnosti. 

V drugih družbah je to področje urejeno z zakonodajo posameznih držav oziroma s politiko poslovanja posameznih družb. V One so bile izdelane ocene tveganj za posamezna delovna mesta, potekala pa so tudi izobraževanja. Na osnovi ocene tveganj je bila zagotovljena potrebna varnostna oprema. Izobraževanja so potekala tudi v družbah Ipko in Aneks, pri slednjem s poudarkom na delu na višini.


Zdravstveno varstvo

Skladno z zakonodajo so v Telekomu Slovenije, TSmedia in drugih odvisnih družbah v Sloveniji potekali preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene. Nadaljevali smo tudi z akcijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za delavce, ki se pri delu zadržujejo v gozdovih. Vsem zaposlenim smo omogočili tudi cepljenje proti gripi. Informacije o zdravstvenih temah in preventivi smo posredovali zaposlenim tudi prek internih spletnih komunikacij. 

V Skupini Telekom Slovenije je v zadnjem letu poraslo število poškodb pri delu. S tem je povezano tudi večje število izgubljenih delovnih dni in delovnih ur. Že nekaj let beležimo upad zanimanja za cepljenje proti gripi, manj cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu pa pripisujemo že obstoječi precepljenosti zaposlenih, ki so pri svojem delu bolj izpostavljeni okužbi. V družbah v tujini zaenkrat še ni sistematično organiziranih tovrstnih cepljenj.

 

Zdravstveno varstvo in poškodbe pri delu

 

2010

2011

2012

Indeks 12/11

Število poškodb pri delu

62

48

71

131

Število izgubljenih delovnih dni

1.490

1.176

2.197

187

Število izgubljenih delovnih ur

11.806

8.183

16.267

199

Število zdravstvenih pregledov

1.255

1.597

989

61

 - Predhodni pregledi

76

54

226

353

 - Obdobni pregledi

1.179

2.114

808

38

Število cepljenih proti gripi

308

258

177

69

Število cepljenih proti KME

307

136

281

207


Požarna varnost

Požarno varnost zelo poudarjamo, zato je usposabljanje zanjo sestavni del izobraževanj iz varnosti pri delu. V naših družbah smo v letu 2012 zabeležili dva manjša požara. V enem primeru je zagorel zabojnik za papir, v drugem primeru pa je nastal požar na službenem vozilu. Požar so obakrat pogasili poklicni gasilci. Izdelali smo nov skupni požarni red in revidirali načrte evakuacij ter požarne načrte po objektih, kjer je prišlo do sprememb. V vseh objektih so bili pregledani in servisirani gasilniki ter hidrantne mreže. Izvedli smo 5 vaj evakuacij iz objektov. Imenovane so bile odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.