Letno poročilo 2012

Upravljanje inovacij

V Telekomu Slovenije je spodbujanje inovativnosti sestavni del ciljnega vodenja. V vsakoletnem merjenju organizacijske klime zaposleni dobro ocenjujejo možnosti podajanja predlogov za izboljšave.

V matični družbi lahko zaposleni podajajo predloge za inovacije in izboljšave na portalu Brihta. Ta je bil v drugi polovici leta prenovljen in zagotavlja hitrejšo ter bolj metodično obravnavo. Pozitivno ocenjeni predlogi so nagrajeni. Pomen aktivnosti na področju spodbujanja inovacij se je pokazal v skoraj trikratnem povečanju števila predlogov (v povprečju 30 predlogov mesečno). Med njimi je del takih, ki pomenijo finančno korist družbi, del koristnih predlogov pa je nematerialne narave, ker vplivajo na boljše počutje zaposlenih ali širijo dobro ime družbe v okolju.

V družbi One lahko zaposleni na spletnem mestu Big Idea Box, v okviru spletnega portala družbe, posredujejo zamisli, sugestije ali predloge za inovativno in kreativno reševanje vsakodnevnih problemov. V Ipku lahko zaposleni podajo predloge na tedenskih srečanjih z vodji, podobno v družbi Aneks, vendar posebno nagrajevanje ni predvideno.