Letno poročilo 2012

Sodelovanje s predstavniki zaposlenih

V Skupini Telekom Slovenije skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij konstruktivno sodelujemo s sveti delavcev (informiranja, skupna posvetovanja, dajanje soglasij) in izvajamo stalni socialni dialog s sindikalnimi zaupniki. V nadzornem svetu Telekoma Slovenije so trije predstavniki zaposlenih, v upravi pa sodeluje delavska direktorica.