Letno poročilo 2012

Organiziranost

V družbah Skupine Telekom Slovenije smo v Sloveniji izpeljali nekatere spremembe za učinkovitejšo organiziranost:    

  • Sprememba organizacijske strukture in sistemizacije delovnih mest v Avtenti, kjer je bil na poslovnem in tehničnem področju ukinjen tretji nivo vodenja, organizacijske enote pa so bile oblikovane glede na tržne programe družbe.
  • Sprememba organizacijske strukture in sistemizacija delovnih mest v GVO, kjer se je organizacijsko preoblikovala enota za razvoj in projektiranje, ki je postala enote projektive, geodezije, razvoja in ekonomike.
  • V Telekomu Slovenije je bila vzpostavljena nova organizacijska struktura z združitvijo nekaterih sektorjev in z zmanjšanjem njihovega števila.
  • V družbi TSmedia je sprememba vključevala uvedbo enonivojske organiziranosti, ki predstavlja podlago za razširitev dejavnosti družbe na področju medijev.