Letno poročilo 2012

Komuniciranje z zaposlenimi

V vseh družbah skupine skrbimo za proaktivno interno komuniciranje. Poleg vse bolj razširjenih elektronskih komunikacijskih orodij, kot so intranetne strani in elektronski časopis, poudarjamo tudi osebno komunikacijo.

V Skupini Telekom Slovenije zagotavljamo komuniciranje z zaposlenimi prek različnih komunikacijskih kanalov. To so redni sestanki z vodji organizacijskih enot, intranetni portali, delovna srečanja in delavnice, kakor tudi osebni nagovori predsednika na srečanjih zaposlenih. Za novo zaposlene so bili organizirani uvajalni seminarji. O novostih obveščamo zaposlene tudi prek elektronskega časopisa e-skupaj. Ustvarjamo pa tudi lastni intranetni portal Oglasi.se, ki je namenjen tako notranji kot zunanji javnosti.