Letno poročilo 2012

Certifikat Družini prijazno podjetje

Z uspešno implementacijo 15 ukrepov, ki smo jih izbrali v okviru osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, je Telekom Slovenije prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje. Ukrepe so zaposleni zelo dobro sprejeli, kar se odraža tudi v organizacijski klimi. Aktivnosti v okviru polnega certifikata smo nadaljevali z izborom šestih novih ukrepov za naslednje triletno obdobje, s katerimi bomo nadgradili dobro prakso ravnanja z zaposlenimi v smislu poklicnega in družinskega življenja. Novi ukrepi posegajo na različna področja delovanja zaposlenih v podjetju in so del vrednot podjetniške politike ter organizacijske kulture. Certifikat Družini prijazno podjetje obravnavamo kot investicijo, ki prinaša pozitivne rezultate tako podjetju kot zaposlenim.

 

Starševski dopust

V okviru certifikata v Telekomu Slovenije spremljamo tudi koriščenje starševskega dopusta . Zaposleni, ki dobijo pravico do koriščenja starševskega dopusta, ga v celoti tudi izkoristijo. V letu 2012 so se za koriščenje odločili tudi moški, v večini pa se zanj odločijo ženske. Od 183 zaposlenih, ki je v letu 2012 v družbah Skupine Telekom Slovenije koristilo starševski dopust, je bilo le-teh v  družbah v Sloveniji 115 zaposlenih, ki so se, razen enega, ki je družbo zapustil, tudi vrnili na delovno mesto.

  Skupina Telekom Slovenije Telekom Slovenije
  2012 2010 2011 2012
Število zaposlenih, ki je koristilo starševski dopust: 183 202 221 90
od tega: ženske 166 108 124 79
moški 17 94 97 11
Število zaposlenih, ki je po koriščenju starševskega dopusta vrnilo na delovno mesto: 152 202 214 89
od tega: ženske 136 108 117 79
moški 16 94 97 10