Letno poročilo 2012

Odgovornost do zaposlenih

povezujemo_ljudi_zelje.jpg

V Skupini Telekom Slovenije poudarjamo profesionalni razvoj, zdravje in varnost pri delu, spoštovanje človekovih pravic in uravnoteženost dela z zasebnim življenjem zaposlenih. S tem krepimo njihovo zadovoljstvo in dobro organizacijsko klimo, ki se je po zadnjih meritvah izboljšala v vseh družbah skupine. Z rednim seznanjanjem zaposlenih o storitvah in aktivnostih na trgu ter s krepitvijo njihove motiviranosti, uresničujemo ključni cilj kadrovske strategije, povezan s prenovo poslovnih procesov in povečevanjem produktivnosti dela.

Poudarki leta 2012 


  • Število zaposlenih na ravni predhodnega leta.
  • Znatno večji obseg izobraževanja: 29 % več izobraževalnih ur in 30 % višje povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega.
  • Izboljšana ocena organizacijske klime v vseh družbah skupine. Povprečna ocena večja za 0,24 točke, od 3,40 v 2011 na 3,64 v 2012. 
  • Vzpostavitev portala Modro jabolko v Telekomu Slovenije, kjer zaposleni dobijo uporabne informacije o zdravju in varstvu pri delu ter o aktivnostih s tega področja.
  • Obveščanje zaposlenih o novostih v zvezi z delom, pa tudi o storitvah, ponudbi in aktivnostih na trgu.
  • Spodbujanje motiviranosti zaposlenih z urejenim sistemom nagrajevanja, vključujoč materialni in nematerialni vidik.