Letno poročilo 2012

Družbe v jugovzhodni Evropi

Države jugovzhodne Evrope postopoma zaostrujejo okoljske standarde, prav tako pa se soočajo z naraščanjem cen energentov. V družbah Skupine Telekom Slovenije, skladno s strateško usmeritvijo trajnostnega delovanja, uresničujemo načela odgovornega ravnanja z okoljem in energijo. S pomočjo okoljskega in energetskega knjigovodstva ter računovodstva spremljamo kazalnike porabe električne energije in naftnih derivatov. Zaenkrat spremljamo zgolj stroškovni vidik.

Pri razmerju med porabo električne energije in naftnih derivatov za družbi Ipko in Primo je potrebno upoštevati, da, zaradi nezanesljive omrežne napetosti zagotavljamo, velik del električne energije z agregati. Sicer imamo na Kosovu več baznih postaj, ki se napajajo s pomočjo fotovoltaičnih celic in vetrnic. 

Pri primerjavah je potrebno upoštevati različne cene energentov, predvsem elektrike na teh trgih. Če po zgledu primerjav ETNO nominiramo stroške energentov na tisoč evrov prihodka, ugotovimo, da je energetska učinkovitost družb Ipko in One nižja kot pri matični družbi, Aneks pa je energetsko učinkovitejši. Razlog rasti stroškov energentov je predvsem rast cen naftnih derivatov, ki zaradi uporabe agregatov najbolj prizadene Ipko. Pri Aneksu je potrebno pri indeksu absolutnih vrednosti upoštevati tudi rast obsega poslovanja.

 

Stroški električne energije v družbah jugovzhodne Evrope

v EUR

2012

2011

Indeks 12/11

One

1.288.020

1.092.957

118

Ipko

1.045.748

891.763

117

Aneks

69.070

55.246

125

Primo

49.448

71.791

69

 

Stroški goriva v družbah jugovzhodne Evrope 

v EUR

2012

2011

Indeks 12/11

One

275.583

221.872

124

Ipko

687.755

675.258

102

Aneks

43.232

39.690

109

Primo

36.592

40.689

90