Letno poročilo 2012

Ključni okoljski kazalniki v drugih družbah Skupine Telekom Slovenije

Čeprav matična družba še naprej operativno izvaja večji delež okoljskih storitev za družbe v Sloveniji, tudi hčerinske družbe krepijo odgovornost za svoje okoljske vplive. Družba GVO je sprejela lasten načrt gospodarjenja z odpadki in se vpisala v evidenco prevoznikov odpadkov, zaposleni pa so aktivno sodelovali na okoljskih usposabljanjih. TSmedia je okrepila svojo vpetost v skupne okoljske procese tudi prek sodelovanja na rednih letnih srečanjih s seminarji za vse družbe v Sloveniji. Soline ostajajo simbol ekološke ozaveščenosti in družbene odgovornosti Skupine Telekom Slovenije, zato v nadaljevanju nekoliko več o njihovi dejavnosti.