Letno poročilo 2012

Odgovornost do naravnega okolja

poglabljamo_znanje.jpg

Kdo je največja Ekofaca? Vsakdo seveda, ki skrbi za naravno okolje in pazi, da ga ne poškoduje. To vprašanje pa smo si leta 2012 že četrto leto zapored zastavili tudi v Ekokvizu, ekipnem šolskem tekmovanju v ekoznanju. V tej uspešni okoljski izobraževalni pobudi, ki v celoti poteka preko spleta, sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razredov slovenskih osnovnih šol, vključenih v mrežo Ekošol. Hm… ste že prestari za tekmovanje? Nič hudega, Ekokviz lahko rešujete tudi ostali in  ugotovili boste kako koristno je uporabljati E-račun. Na strani www.eko.telekom.si preizkusite svoje ekoznanje!

Skrb za okolje je vgrajena v strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije. Napredek na tem področju spremljamo s pomočjo merljivih okoljskih kazalnikov na podlagi energetskega in okoljskega knjigovodstva ter računovodstva. S podpisom listine o korporativni odgovornosti evropskih telekomunikacijskih operaterjev ETNO smo našo zavezanost k skrbi za okolje še potrdili. Eden ključnih ciljev je poslovna odličnost. Za kandidaturo po zahtevnem modelu EFQM bomo usposobljeni do leta 2015.

Poudarki leta 2012

 • Nove sistematične aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije z zagonom projekta uvedbe sistema ravnanja z energijo SIST EN ISO 50001 v Telekomu Slovenije.
 • 3 % nižja poraba električne energije v kWh kot v letu 2011 v Telekomu Slovenije.
 • Povečujemo delež ločeno zbranih odpadkov v Telekomu Slovenije.
 • Krepitev odgovornosti za okoljske vplive v hčerinskih družbah v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Delujemo tako, da se uvedeni sistemi kakovostnega vodenja, skladni z ISO priporočili, odražajo v merljivih rezultatih.

Naše poglavitne usmeritve so:

 • načrtno preprečevanje in zmanjševanje vplivov naše dejavnosti na okolje in življenjski prostor,
 • redno spremljanje rabe in porabe virov, zlasti porabe energije in stroškov,
 • zastavljanje strateških (okvirnih) in izvedbenih energetskih in okoljskih ciljev, ki so uravnoteženi s posebnostmi našega poslovanja in razvoja,
 • nenehno izboljševanje zaščite okolja,
 • prenos najboljših lastnih in drugih energetskih in okoljskih dobrih praks na vse družbe skupine,
 • upoštevanje svetovno priznanih smernic okoljskega razvoja pri razvoju naših storitev,
 • spremljanje in izpolnjevanje zahtev slovenskega in evropskega pravnega reda ter
 • izpolnjevanje normativnih in etičnih okoljskih zavez, ki presegajo zakonodajne okvire.