Letno poročilo 2012

6. Stroški storitev

v tisoč EUR  2012 2011
Stroški komunikacijskih in prevoznih storitev ter najema 14.425 16.062
Stroški vzdrževanja 37.035 38.909
Stroški telekomunikacijskih storitev 120.204 125.878
Stroški zakupa vodov 8.327 6.773
Stroški prodajnih vzpodbud 18.639 16.925
Stroški osebnih storitev 10.455 12.072
Stroški zavarovanja, trženja in reprezentance 19.351 23.892
Stroški prodajnih provizij 6.967 6.849
Stroški bančnih storitev 1.402 1.548
Stroški multimedijskih storitev 31.877 33.659
Stroški drugih storitev 10.472 12.571
Skupaj stroški storitev 279.154 295.138