Letno poročilo 2012

35. Splošno pooblastilo in pravica do uporabe radijske frekvence in številk

Storitve fiksne in mobilne telefonije

Družba Telekom Slovenije ima splošno pooblastilo za posredovanje elektronskega komunikacijskega omrežja oziroma storitev elektronske komunikacije. Pred začetkom opravljanja storitve javnega komunikacijskega omrežja v Sloveniji mora družba pisno obvestiti Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (Agencija). Pred začetkom opravljanja storitve na podlagi pooblastila družbi ni potrebno pridobiti nikakršne izključne odločbe ali zagotoviti administrativno dejanje lokalnega upravnega organa.

V preteklosti je družba Telekom Slovenije obvestila Agencijo o posredovanju naslednjih pomembnejših storitev elektronske komunikacije:

  • javne glasovne storitve preko fiksnega javnega telekomunikacijskega omrežja,
  • govorne storitve v javnem mobilnem omrežju,
  • telekomunikacijske storitve v mednarodnem prometu,
  • storitve prenosa podatkov in
  • storitve zakupa lokalnih ter mednarodnih vodov.

Na podlagi obvestila je družba dolžna plačati letno nadomestilo v znesku 992 tisoč evrov (2011: 992 tisoč evrov). Znesek nadomestila je določen na podlagi tarife iz splošnega akta Agencije.

Prav tako je družba Telekom Slovenije dolžna plačati letno nadomestilo za pravico do uporabe radijske frekvence in številk. Nadomestilo za uporabo radijske frekvence znaša 743 tisoč evrov (2011: 762 tisoč evrov), medtem ko nadomestilo za pravico do uporabe številskega prostora v istem obdobju znaša 514 tisoč evrov (2011: 514 tisoč evrov). Znesek nadomestil je določen na podlagi tarife iz splošnega akta Agencije. Stroški so vključeni v izkazu poslovnega izida v stroških storitev, in sicer v zadnji postavki, stroški drugih storitev ( pojasnilo 6 ).

 

Storitve mobilne telefonije

Koncesijska pogodba Datum podelitve pooblastila Obdobje Nadomestilo
Koncesijska pogodba za uporabo radio-frekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM v frekvenčnih pasovih od 890-915 MHZ in od 935-960 MHz po standardih GSM. 2. 4. 1998 15 let Koncesnina

9.863 tisoč evrov

Koncesijska pogodba za uporabo radio-frekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM, ki deluje v omrežju DCS 1800. 3. 1. 2001 15 let Koncesnina

4.173 tisoč evrov

Koncesijska pogodba za uporabo radio-frekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000. 27. 11. 2001 15 let, podaljšano do 21. 9. 2021 Koncesnina

91.804 tisoč evrov