Letno poročilo 2012

1. Splošno o družbi

Telekom Slovenije je delniška družba s sedežem na Cigaletovi 15, Ljubljana, Slovenija. Njene delnice so uvrščene v redno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Na dan 31. 12. 2012 je najpomembnejši lastnik Republika Slovenija, ki ima v lasti 4.087.569 delnic, oziroma 62,54 % delež.

Telekom Slovenije je lastnik večine telekomunikacijskih kapacitet na področju Slovenije. Je vodilni slovenski ponudnik elektronskih komunikacij. Zasebnim in poslovnim uporabnikom ponuja prvovrstne storitve s področja mobilnih, fiksnih in IP-komunikacij ter multimedijskih vsebin in storitev. Blagovni znamki Mobitel in SiOL sta sinonim za kakovostne, hitre in zanesljive mobilne in širokopasovne – uporabnikom prijazne storitve.