Letno poročilo 2012

7. Stroški storitev

v tisoč EUR 2012 2011
Stroški komunikacijskih in prevoznih storitev ter najema 23.829 24.369
Stroški vzdrževanja 33.970 36.666
Stroški telekomunikacijskih storitev 124.544 126.402
Stroški zakupa vodov 9.056 8.261
Stroški prodajnih vzpodbud 23.790 21.921
Stroški osebnih storitev 16.649 16.764
Stroški zavarovanja, trženja in reprezentance 28.254 32.781
Stroški prodajnih provizij 9.585 9.753
Stroški bančnih storitev 1.982 2.151
Stroški multimedijskih vsebin 19.576 17.357
Stroški drugih storitev 29.680 27.390
Skupaj stroški storitev 320.915 323.815