Letno poročilo 2012

36. Splošno pooblastilo in pravica do uporabe radijske frekvence in številk

Storitve fiksne in mobilne telefonije

Družba Telekom Slovenije ima splošno pooblastilo za posredovanje elektronskega komunikacijskega omrežja oziroma storitev elektronske komunikacije. Pred začetkom opravljanja storitve javnega komunikacijskega omrežja v Sloveniji mora družba pisno obvestiti Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (Agencija). Pred začetkom opravljanja storitve na podlagi pooblastila družbi ni potrebno pridobiti nikakršne izključne odločbe ali zagotoviti administrativno dejanje lokalnega upravnega organa.

V preteklosti je družba Telekom Slovenije obvestila Agencijo o posredovanju naslednjih pomembnejših storitev elektronske komunikacije:

  • javne glasovne storitve prek fiksnega javnega telekomunikacijskega omrežja,
  • govorne storitve v javnem mobilnem omrežju,
  • telekomunikacijske storitve v mednarodnem prometu,
  • storitve prenosa podatkov,
  • storitve zakupa lokalnih in mednarodnih vodov.

Na podlagi obvestila je skupina dolžna plačati letno nadomestilo v znesku 992 tisoč evrov (2011: 992 tisoč evrov). Znesek nadomestila je določen na podlagi tarife iz splošnega akta Agencije.

Koncesijska pogodba Datum podelitve pooblastila Obdobje Nadomestilo
Koncesijska pogodba za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM v frekvenčnih pasovih od 890-915 MHZ in od 935-960 MHz po standardih GSM 2. 4. 1998 15 let Začetni znesek nadomestila 9.863 tisoč evrov
Koncesijska pogodba za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM, ki deluje v omrežju DCS 1800 3. 1. 2001 15 let Začetni znesek nadomestila 4.173 tisoč evrov
Koncesijska pogodba za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 27. 11. 2001 15 let, podaljšano do 21. 09. 2021 Začetni znesek nadomestila 91.804 tisoč evrov
Koncesijska pogodba za izgradnjo, vzdrževanje in delovanje druge generacije GSM v mobilnem omrežju na območju Kosova 6. 3. 2007 15 let Začetni znesek nadomestila 75.000 tisoč evrov
Koncesijska pogodba za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije 2G-GSM 900 na območju Makedonije 21. 11. 2001 22 let Začetni znesek nadomestila 28.000 tisoč evrov
Koncesijska pogodba za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev 3G-UMTS na območju Makedonije 2. 11. 2008 10 let Začetni znesek nadomestila 10.000 tisoč evrov

Letna nadomestila, ki jih skladno z zakonom plačujejo družbe v skupini za opravljanje storitev telefonije:

  • nadomestilo od prihodkov od storitev javnega telekomunikacijskega omrežja,
  • nadomestilo za uporabo radiofrekvenčnega spektra,
  • nadomestilo za dodeljene številke.

V letu 2012 je skupni znesek nadomestil znašal 5.156 tisoč evrov (2011: 3.720 tisoč evrov).