Letno poročilo 2012

1. Poročevalska družba

Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju »Telekom Slovenije« ali »družba«) in njene odvisne in skupaj obvladovane družbe predstavljajo Skupino Telekom Slovenije (v nadaljevanju »skupina« ali »Skupina Telekom Slovenije«).

Telekom Slovenije je delniška družba s sedežem na Cigaletovi 15, Ljubljana, Slovenija, ustanovljena in delujoča v Sloveniji. Delnice matične družbe so uvrščene v redno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Na dan 31. 12. 2012 ima Republika Slovenija 4.087.569 delnic oziroma 62,54 % delež v družbi Telekom Slovenije.

Glavna dejavnost skupine je ponujanje telekomunikacijskih storitev in izdelkov, v okviru katerih nudimo fiksne in mobilne storitve, internet in televizijo, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, sistemske integracije poslovnih komunikacij, digitalne vsebine in oglaševanje. Odlikujejo nas zanesljivo in kakovostno omrežje ter sodobne, raznolike in k uporabniku naravnane storitve, ki jih nenehno dopolnjujemo in razvijamo.