Letno poročilo 2012

Dividendna politika

Dividendna politika družbe Telekom Slovenije je oblikovana v skladu s pričakovanji in interesi lastnikov. Hkrati je prilagojena naložbeni strategiji ter zagotavljanju dolgoročne rasti in razvoja Skupine Telekom Slovenije. Za dividende je predvidoma namenjeno do ene tretjine bilančnega dobička. Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom glede na predviden dobiček tekočega leta.

Delničarji so na 22. skupščini delničarjev sprejeli sklep o izplačilu dividend za leto 2011 v višini 7 evrov bruto na delnico.