Letno poročilo 2012

Trgovanje z delnico in lastniška struktura

Delnica Telekoma Slovenije (TLSG) je pozitivno zaključila leto na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Njena vrednost se je od začetka leta povečala za dobro polovico, s čimer se je uvrstila med delnice z najvišjo rastjo tečaja v prvi borzni kotaciji. Na splošno je Ljubljansko borzo v letu 2012 zaznamovala zmanjšana likvidnost trga, celotni promet na trgu delnic pa je bil kar 23 % nižji kot leto prej. 

Poudarki leta 2012


  • Pozitivno zaključeno leto za delnico Telekoma Slovenije (TLSG), njen tečaj je zrasel za 51,7 %.
  • Med najbolj prometnimi delnicami na Ljubljanski borzi: na četrtem mestu po prometu, na drugem mestu po tržni kapitalizaciji.
  • Povečanje lastniškega deleža tujih pravnih oseb za 1,43 odstotne točke, na 4,92 %. Sicer lastniška struktura brez večjih sprememb.
  • Nove strateške smernice za okrepitev in nadgradnjo korporativne komunikacije z vlagatelji in analitiki. 


Osnovni podatki o delnici družbe Telekom Slovenije na 31. 12. 2012

Oznaka TLSG
Kotacija  Prva kotacija Ljubljanske borze
Osnovni kapital (v EUR) 272.720.664,33
Število navadnih imenskih kosovnih delnic  6.535.478  
Število lastnih delnic  30.000
Število delničarjev  11.603