Letno poročilo 2012

Strateške smernice in cilji Skupine Telekom Slovenije

Prilagajanje spremembam v gospodarskem in družbenem okolju je zahtevalo posodobitev strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije, v katerem smo opredelili strateške cilje in usmeritve za obdobje 2012 – 2016.

Poslovanje v letu 2012 smo že usmerjali skladno s strateškimi cilji posodobljene strategije in izpeljali nekaj pomembnih aktivnosti in ukrepov. 


Strateški cilji in njihovo uresničevanje v letu 2012

Strateški cilj do leta 2016 Koraki v letu 2012
 • Obraniti tržne deleže Telekoma Slovenije pri obstoječih storitvah.
 • Pomembno povečevati prihodke od novih storitev.
 • Postati vodilni ponudnik IKT storitev.
 • Tržni delež na fiksnem širokopasovnem dostopu nižji za 2 odstotni točki, povečalo pa se je število priključkov IP TV, VoIP in mobilne telefonije. 
 • Nove storitve prinašajo zaenkrat še manj prihodkov, vendar iščemo priložnosti z oblikovanjem novih modelov in sklepanjem novih partnerstev. Tako smo za upravljanje in razvoj komercialne televizije sklenili strateško partnerstvo z Antenna Group, vodilnim evropskim medijskim podjetjem.
 • Postati vodilni na področju oglaševanja ter monetizacije digitalnih medijev in aplikacij.
 • Nadaljevanje razvoja digitalnih medijev in vzpostavitev lastnega TV kanala Planet TV (TSmedia). 
 • Dosegati dobičkonosno rast v regiji jugovzhodne Evrope.
 • Rast mednarodne veleprodaje.
 • Makedonska družba  One je za 7 % povečala prihodke iz poslovanja, kosovska družba Ipko pa jih je znižala za 1 %. Čisti poslovni izid je bil negativen, vendar potekajo ukrepi za izboljšanje.
 • Na področju mednarodne veleprodaje smo zabeležili rast deleža prihodkov (s 17 na 18,5 %).
 • Optimizirati stroške in vzpostaviti stroškovno konkurenčnost.
 • Ohranjati vodilni položaj na segmentu tehnologije in omrežja.
 • Proces prenove in optimizacije, ki še poteka, je v obdobju 2011 – 2012 prinesel prihranke, ocenjene na 35 milijonov evrov. 
 • Številne posodobitve in izboljšave  konvergentnega jedrnega omrežja fiksnega dostopovnega ter radijskega omrežja.
 • Modernizacija mednarodnih central in podpora.
 • Nadgradnja mobilnega omrežja s tehnologijo LTE (Long Term Evolution), četrto generacijo mobilnih storitev, ki omogoča velike hitrosti prenosa podatkov. 
 • Razvijati kadre.
 • Povečati produktivnost dela.
 • Prestrukturirati se iz tehnološkega v prodajno in storitveno naravnano podjetje.
 • Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje, smo povečali na 90,2 %.
 • Novosti v naboru storitev in okrepitev prodajnih aktivnosti s ciljno prodajo, segmentirano ponudbo ter vključevanjem novih prodajnih poti. 
 • Preobraziti Skupino Telekom Slovenije v regionalnega telekomunikacijskega operaterja.
 • Nadaljevali smo s strateškim projektom korporativnega upravljanja in pripraviljamo minimalne standarde korporativnega upravljanja za sprejem na upravi. 
 • Dosegati kakovost, poslovno odličnost in slediti usmeritvam trajnostnega razvoja.
 • Nadgrajevali smo sisteme kakovosti, spodbujali pozitivne družbene vplive s podporo družbeno odgovornim projektom in izpolnili ključne okoljske cilje.