Letno poročilo 2012

Razvojna strategija in načrti

V Skupini Telekom Slovenije se odzivamo na spremembe in izzive poslovnega okolja s sprotnim preverjanjem uspešnosti uresničevanja strateških ciljev in usmeritev ter z njihovim prilagajanjem, ko se to izkaže za potrebno. Tako je uprava v prvi polovici leta 2012 pripravila posodobljen strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 – 2016. Ta sicer ohranja okvirno strateško smer delovanja, ob tem pa daje večji poudarek rasti prihodkov novih storitev. Gre za storitve, ki prinašajo večjo dodano vrednost za uporabnika tudi z omogočanjem njegove mobilnosti. 

Poudarki leta 2012


  • Posodobitev strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 – 2016.
  • Izpeljane ključne aktivnosti v smeri uresničevanja strateških ciljev.
  • Sprejem novega Poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 s projekcijo do leta 2017.