Letno poročilo 2012

Zaveze in članstvo v združenjih

Družba Telekom Slovenije je članica številnih strokovnih organizacij in združenj. Tudi družbe skupine so samostojne članice različnih organizacij. Naši zaposleni so dejavni kot člani posameznih upravnih odborov, strokovnih in strateških svetov, častnih razsodišč in drugih organov teh organizacij.

Slovenija:

 • Elektrotehniška zveza Slovenije,
 • INIS – Inštitut za neionizirana sevanja za projekt Forum EMS (informiranje na področju elektromagnetnega valovanja),
 • Zavod Go6 - Slovenska iniciativa za prehod na IPv6,
 • Zavod tehnološka mreža ICT,
 • Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost in Inštitut za gospodarsko pravo v Mariboru,
 • Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • Slovensko združenje korporativne varnosti,
 • Združenje delodajalcev Slovenije,
 • Združenje svetov delavcev Slovenije,
 • Slovenska oglaševalska zbornica,
 • Društvo za marketing Slovenije,
 • Slovensko združenje za projektni management,
 • Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja in druga združenja ter organizacije.

Mednarodni prostor: 

 • Evropsko združenje telekomunikacijskih operaterjev ETNO,
 • ETSI - European Telecommunications Standards Institute,
 • Broadband forum,
 • GSM Association,
 • UMTS Forum,
 • HGI - Home Gateway Initiative,
 • RIPE NCC Regional Internet Registries,
 • Union Script,
 • Mednarodno združenje za revizijo in kontrolo informacijskih sistemov ISACA.

Družba Telekom Slovenije je članica Gospodarske zbornice Slovenije in njenega Združenja za informatiko in telekomunikacije. Druge družbe skupine so članice gospodarskih zbornic in združenj v posameznih državah, kjer imajo sedež.

Družbene, okoljske in gospodarske pobude, v katere so vključeni Telekom Slovenije in družbe skupine:

 • Certifikat Družini prijazno podjetje,
 • Podpisniki kodeksa Evropske iniciative za varnejšo rabo mobilnih telefonov za otroke in mladostnike,
 • Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj,
 • Podpora aktivnostim za varnejšo rabo interneta SAFE.SI (Telekom Slovenije in TSmedia),
 • Kodeks za regulacijo sovražnega govora na spletnih portalih (portal siol.net),
 • Mreža družbeno-poslovne koristnosti Sinergija.