Letno poročilo 2012

Trgi in družbe Skupine Telekom Slovenije

Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije, d. d., in na sliki navedene hčerinske družbe ter skupni podvigi.

Ob posameznih družbah so označeni deleži lastništva.

grafi_Telekom_20_Sestava in organiziranost na dan 31. 12. 2012.png

grafi_Telekom_19_zemljevi_balkana.png  

*Pogodba o odkupu 30-odstotnega lastniškega deleža v družbi Aneks, d. o. o., je bila podpisana decembra 2012, z vpisom prenosa družbe v poslovni register (v februarju 2013) pa je Telekom Slovenije postal 100-odstotni družbenik te družbe.

Sestava Skupine Telekom Slovenije je prikazana tudi na naši spletni strani .

Spremembe v skupini v letu 2012

 • Telekom Slovenije je na podlagi povečanja osnovnega kapitala z novim vplačilom osnovnega vložka v decembru 2011, sprejetih skupščinskih sklepov in registracije v sodnem registru Bosne in Hercegovine, postal lastnik novega poslovnega deleža v družbi SIOL, d. o. o., Sarajevo v višini 2.933.745,00 BAM.
 • Telekom Slovenije je na skupščini hčerinske družbe Avtenta.si, d. o. o., sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnim vložkom 3,2 milijona EUR. Po povečanju in vpisu družbe v sodni register znaša osnovni kapital 4.869.170,00 EUR.
 • Po dokončanju postopka likvidacije srbske družbe Pogodak, d. o. o., Beograd – po likvidaciji je bila družba izbrisana iz sodnega registra v Srbiji 1. 2. 2012.
 • Na podlagi sklepa skupščine družbe Aneks, d. o. o., Banja Luka z dne 15. 2. 2012 je bilo izvedeno povečanje osnovnega kapitala družbe v višini 2.542.579,00 KM, kar je na dan sklepa znašalo 1.300.000,00 EUR. Pri tem je Telekom Slovenije sodeloval v višini svojega 70-odstotnega deleža, z vplačilom 1.779.805,30 KM. Preostali delež je zagotovil manjšinski družbenik. Osnovni kapital družbe po povečanju znaša 14.092.086,00 KM.
 • Na podlagi sklepa edinega družbenika se je 8. 3. 2012 družba Avtenta.si, d. o. o., preimenovala v AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d. o. o., skrajšano AVTENTA, d. o. o.
 • V družbi SIOL, d. o. o., Podgorica je Telekom Slovenije aprila 2012 povečal osnovni kapital za 2.010.000,00 EUR. Osnovni kapital odtlej znaša 2.340.000,00 EUR, Telekom Slovenije je z vplačilom pridobil nov poslovni delež v družbi v višini 2.010.00,00 EUR.
 • Telekom Slovenije je postal na podlagi vplačila denarnega vložka junija 2012 lastnik novega poslovnega deleža v družbi Soline, d. o. o., v višini 147.000,00 EUR. Osnovni kapital družbe po povečanju znaša 4.047.330,92 EUR.
 • Po dokončanju postopka likvidacije nizozemske družbe SIOL B.V. in liquidation je bila družba 12. 7. 2012 izbrisana iz sodnega registra v Amsterdamu.
 • Po dokončanju postopka likvidacije hrvaške družbe Pogodak Tražilica, d. o. o., Zagreb, je bila družba 23. 8. 2012 izbrisana iz sodnega registra v Zagrebu.
 • Telekom Slovenije je na skupščini hčerinske družbe TSmedia, d. o. o., sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnim vložkom v višini 5 milijonov EUR. Osnovni kapital družbe po povečanju in vpisu v sodni register dne 31. 8. 2012 znaša  5.568.817,00 EUR.
 • Telekom Slovenije je z manjšinskim družbenikom družbe Aneks, d. o. o., Banja Luka, podpisal pogodbo o odkupu 30-odstotnega deleža v družbi. Z dnem vpisa prenosa deleža v poslovni register v Banja Luki v februarju 2013 je Telekom Slovenije postal 100 % družbenik te družbe.
 • Telekom Slovenije je z manjšinskima družbenikoma družbe Primo Communications, Albanija, podpisal pogodbo o odkupu 25-odstotnega deleža v družbi. Z vpisom prenosa deleža v poslovni register v Tirani je Telekom Slovenije postal 100 % družbenik te družbe.