Letno poročilo 2012

Trženje in prodaja na slovenskem trgu

Storitve fiksne govorne telefonije

Čisti prihodki od prodaje fiksnih storitev so v slovenskem delu Skupine Telekom Slovenije dosegli 208,6 milijona evrov in bili 6,9 % nižji kot v leto prej. Padec prihodkov, predvsem pri klasični telefoniji, je bil pričakovan, saj je zaradi prehoda na IP telefonijo in fiksno-mobilne substitucije že nekaj let značilen za večino evropskih operaterjev. Konec decembra 2012 se je število fiksnih priključkov govorne telefonije zmanjšalo za 6 % v primerjavi s predhodnim letom. Prav tako je padal obseg odhodnega prometa na uporabnika zaradi zmanjšanja števila klicev v notranjem in mednarodnem prometu, prometu iz fiksnega v druga fiksna omrežja ter v prometu v mobilna omrežja. Poslovni uporabniki pa se še odločajo za storitve klasičnega Centreksa, kjer je bila prodaja krepko nad pričakovanji.

Da bi izboljšali dobičkonosnost storitev in ohranili obstoječe naročnike do prehoda na nove storitve, še naprej posodabljamo ponudbo klasične govorne telefonije. Pri tem smo pozorni, da nove karakteristike ne vplivajo na prodajo novejših storitev. Zasebnim naročnikom smo med drugim ponudili možnost nakupa dodatnih klicnih opcij, ki omogočajo ugodnejšo ceno za klice v tujino. Zaradi zasičenosti trga, upadanja zanimanja zaradi ekonomskih razmer in uveljavljanja IP telefonije, se bo nizka prodaja priključkov klasične govorne telefonije nadaljevala tudi v prihodnje.

 

Mobilne govorne storitve

Prihodki od storitev mobilne telefonije za končni trg so se znižali za 9 %, čeprav se število uporabnikov teh storitev ni bistveno spremenilo. Razlogi so predvsem v znižanju števila minut pogovorov in povečanju deleža naročnikov paketov z vnaprej zakupljenimi količinami (bundle paketi). Zmanjšali so se prihodki od gostovanj končnih uporabnikov v tujini (roaming), kar je deloma odraz poslabšanja življenjskega standarda.

 

Internetne in multimedijske storitve (širokopasovne storitve)

Pomen širokopasovnih storitev se še naprej povečuje. Njihov delež v čistih prihodkih od prodaje se je zvišal za 1 odstotno točko v primerjavi z letom 2011 in dosegel 14,6 %. Beležimo tudi visoko rast uporabnikov instant interneta, ki se je v letu dni povečalo za več kot polovico. Razloge gre iskati predvsem v pestri ponudbi paketov in kakovostnem mobilnem omrežju, ki omogoča visoke hitrosti prenosa podatkov. Mobilni internet pridobiva vse večji pomen , saj se z vse večjo razširjenostjo mobilnih naprav povečuje tudi mobilnost uporabnikov.

Med prodajnimi kanali so še naprej pomembni Telekomovi prodajni centri. Prenovljeni centri postajajo predstavitveni prostori za celoten spekter storitev, ki jih ponujamo našim uporabnikom. Uredili smo tudi poslovne kotičke in sočasno okrepili aktivnosti trženja poslovnih paketov in kompletov za manjše in srednje velike poslovne uporabnike. Pilotno smo postavili dva plačilna avtomata, ki strankam olajšata plačevanje mesečnih računov. Zaradi pozitivnega odziva uporabnikov bomo mrežo avtomatov razširili v vse prodajne centre. Izvedli smo tudi akcijo prodaje širokopasovnih in fiksnih storitev zasebnim uporabnikom na terenu.

Pri novostih na področju fiksnih širokopasovnih storitev so bile v ospredju storitve, ki uporabniku omogočajo mobilnost in prilagajanje lastnim potrebam:

 • storitev SiOL TViN, ki omogoča ogled televizijskih programov tudi prek spleta, na prenosnem in tabličnem računalniku ter pametnem telefonu, 
 • storitev SiOL Nogomet, s katero uporabniki sami izbirajo katero tekmo UEFA Lige prvakov želijo gledati, 
 • vključitev novih, atraktivnih programov v programsko shemo, vključno z ekskluzivnimi prenosi tekem Lige prvakov na SiOL TV v HD kakovosti, 
 • storitev Ogled nazaj, ki omogoča ogled zamujenega programa za 48 ur nazaj, 
 • razširitev ponudbe trojčkov s ponudbo TopTrio MINI, 
 • ponudba za starejše SiOL Začetek – Penzion z vključenim brezplačnim izobraževanjem, 
 • ponudba storitev mobilnega interneta skupaj z ugodnimi napravami in vsebino (neomejen dostop do TViN in ogled tekem Lige Prvakov do konca sezone).

Na področju mobilnih internetnih storitev smo:

 • naročnikom ponudili nov paket Instant Internet piko in povečali vključene količine v obstoječih paketih, 
 • na vseh paketih uveljavili načelo pravične uporabe, ki zagotavlja znižanje hitrosti prenosa podatkov po preseženi meji in s tem omejuje stroške porabe, 
 • ponudili nove pakete mobilnega interneta z dvojnimi količinami in nižjo ceno prenosa podatkov nad vključenimi količinami.
 

Premijske storitve

Plačevanje prek mobilnika je tako kot v drugih državah EU v porastu tudi v Sloveniji. Naš sistem Moneta smo nadgrajevali z novimi funkcionalnostmi in izboljšavami, kot je nov kanal Moneta mTerminal, ki omogoča hitro in enostavno sprejemanje plačil z Moneto. Z namenom boljšega informiranja in zaščite končnih uporabnikov smo posodobili pogoje poslovanja. V sodelovanju z energetsko družbo Petrol smo pripravili novo storitev Moneta Zvestoba ter skupaj z Nokio pripravili aplikacijo Moneta.

Nadgradili smo tudi medij M:vrata, ki omogoča različne rešitve za poslovno uporabo mobilne telefonije (plačljive številke, nagradne igre, obveščanje ipd.). M:vrata smo prek storitve M:Sporočanje povezali s Facebookom, jih vključili v projekt TSstartup in začeli pospešeno iskati rešitve za njihovo uporabo v okviru telemedicine in varovanja.

 

Upravljane storitve za poslovne uporabnike

Upravljane storitve vključujejo produktni portfelj komunikacijskih, aplikacijskih in konvergenčnih storitev za poslovne uporabnike. Poslovnim uporabnikom, predvsem malim in srednjim podjetjem, smo ponudili rešitve v segmentih upravljanega podatkovnega omrežja (ULO), najema prostora v podatkovnem centru (DCaaS) in podatkovnih komunikacij.

Razvijali smo storitve multimedijske telefonije, s katerimi sledimo trendom poenotenih komunikacij in poslovnim uporabnikom omogočamo sodobne komunikacijske funkcionalnosti. Ključni novosti sta bili storitev e-faks in nova ponudba videokonferenčnih rešitev, s katerimi lahko podjetja znižujejo stroške potovanj, hkrati pa znižujejo svoj ogljični odtis. Z dopolnilnimi storitvami kot sta Monitor in Snemalnik smo nadgradili ponudbo IP Centreksa, storitev Komunikator pa smo ponudili kot aplikacijo za pametne telefone.

Poslovni paketi in kompleti so prilagojeni potrebam majhnih in srednjih podjetij. Vključujejo nabore storitev, ki pokrijejo večino njihovih komunikacijskih in informacijskih potreb. Pri tem združujemo tako storitve fiksne kot tudi mobilne infrastrukture ter poslovnih aplikacij v oblaku. Trgu smo ponudili več novih poslovnih paketov in obogatili ponudbo Pisarne po meri.

 

Celostne rešitve

Uporabna vrednost storitev varovanja se v zadnjem času vidno povečuje. S prilagoditvijo omrežja za prenos alarmnih signalov komunikaciji Infranet , ki jo zahtevajo alarmne centrale, smo začeli pokrivati tudi tehnično varovanje bankomatov. Poleg tega smo razvili programsko nadgradnjo za alarmno-sprejemne centre.

Na področju teleoskrbe smo v sodelovanju z zunanjimi partnerji s področja zdravstva in socialnovarstenih storitev vzpostavili nacionalni klicno-nadzorni center storitve SOS Doma. Ponudbo smo dopolnili tudi z mobilnimi storitvami SOS Mobilni in skupaj z zunanjim partnerjem razvili rešitev SOS Zdravnik. Na področju telemedicine še potekajo pilotni projekti, pri katerih pričakujemo prve rezultate v drugi polovici leta 2013.

 

Veleprodajne storitve (medoperatersko poslovanje)

V letu 2012 smo zabeležili rast prihodkov iz mednarodnih operaterskih storitev, širokopasovnih storitev za operaterje, povsem razvezanega dostopa ter FTTH RUO.

Na področju širokopasovnega dostopa z bitnim tokom (BRO) smo opažali velik del prehodov končnih uporabnikov med različnimi operaterji in različnimi prodajnimi modeli. Delež širokopasovnih priključkov, ki so vključeni preko samostojnega dostopa (brez PSTN/ISDN BA), je 65 %. Enak je tudi delež priključkov, pri katerih je vključena storitev IP telefonije.

Izpeljali smo več tržnih aktivnosti z namenom povečati vključevanje novih širokopasovnih priključkov in preprečitve trenda upadanja zasedenosti omrežja Telekoma Slovenije. Operaterjem smo ponudili možnost zakupa storitev navideznega zasebnega omrežja (VPN L2) do končnih uporabnikov prek bakrenih SHDSL in optičnih dostopovnih povezav ter jedrnega omrežja Telekoma Slovenije. V letu 2013 predvidevamo podoben trend rasti števila razvezanega dostopa in širokopasovnih xDSL priključkov.

 

TSmedia

Družba TSmedia je nadaljevala z razvojem digitalnih medijev v sklopu strateškega projekta Digimedija. Projekt je izrazito tržno naravnan, saj bo omogočil nove oziroma dodatne prihodkovne vire na področju oglaševanja in prodaje digitalnih vsebin ter storitev.

Najpomembnejši projekt leta je bila vzpostavitev lastnega TV-kanala, ki je bil v polni meri lansiran novembra. S prenosom tekem Lige Prvakov smo pričeli že v septembru 2012. Za te prenose smo pridobili pravice Evropske nogometne zveze za obdobje naslednjih treh let.

Zaključen je bil pomemben projekt vzpostavitve omrežja zunanjih zaslonov (DOOH) v trgovskih centrih in na tistih področjih, kjer je ljudi veliko in kjer se pogosto zadržujejo.

Pri projektu Info točke je bila v prvem polletju izvedena produkcija mobilne aplikacije Zemljevid za Android in iOS. Vsi rezultati bodo na razpolago v prvi polovici leta 2013.

Izveden je bil celoten sistem SiOL TViN, ki omogoča gledanje televizije na vseh mobilnih napravah. Nadgrajen je bil z dodatno podporo produktu SiOL nogomet, ki zajema ogled vseh tekem Lige Prvakov.

Prenovljena sta bila spletni portal za poslovne informacije Bizi.si in telefonski imenik na spletu itis.si, ki sta postala dostopna tudi na mobilnih napravah.

 

Sistemska integracija in računalništvo v oblaku

Družba Avtenta je nadaljevala začrtano strategijo povečevanja tržnega deleža zunaj Skupine Telekom Slovenije na področju sistemske integracije in poslovnih rešitev s poudarkom na razvoju storitev v oblaku. Svoj položaj strokovnjaka na področju IKT rešitev na slovenskem trgu je utrjevala s prisotnostjo v medijih, z lastnimi strokovnimi marketinškimi dogodki in s sodelovanjem na pomembnejših branžnih dogodkih drugih organizatorjev.

Prodajne aktivnosti v preteklih letih in izgradnja dolgoročnega odnosa s strankami so omogočili preseganje zastavljenih ciljev kljub upočasnjenemu dogajanju na trgu IT. Trženje lastnih storitev družbe je obsegalo:

 • Na področju infrastrukturnih rešitev : nadaljevanje rasti, ohranjanje obstoječih in pridobivanje novih strank ter poslov, ki so se v največji meri zaključili s podpisom vzdrževalne pogodbe. 
 • Oddelek SAP je zunaj Skupine Telekom pridobil dve novi stranki na področju vzdrževanja sistema SAP. Ekipa je uspešno zaključila in predala v produkcijo tudi projekt v tujini. 
 • Na področju omrežij so uspešno zaključili projekt vzpostavitve kontaktnega centra in omrežja, pri katerem so prišli do izraza sinergijski učinki prodajnega in izvedbenega dela Avtente in Telekoma Slovenije. 
 • Na področju upravljanja z dokumenti so prevzeli in uspešno zaključili več pomembnih projektov ter postali vodilni ponudnik tovrstnih rešitev na slovenskem trgu.

Pri prodaji storitev blagovne znamke Avtenta.now , so vzpostavili svojo prodajno mrežo prodajnih partnerjev in v drugi polovici leta presegli 100 prodanih pogodb pri 63 strankah iz tržnega segmenta malih podjetij.

Izobraževalni center in izpitni center Avtenta.iqt ostaja široko prepoznaven element ponudbe. Povpraševanje po izobraževanjih se je zaradi omejevanja sredstev v te namene postopno zmanjševalo. Kot odgovor na situacijo so program tečajev še bolj prilagodili strankam in jim ponudili krajše, cenejše tečaje. Tako so izvedli 68 različnih izobraževanj s področja informacijskih tehnologij, ki se jih je udeležilo 10 % več tečajnikov v primerjavi z letom 2011. Zaradi tega si tudi za leto 2012 obetajo naziv najboljšega izobraževalnega centra med Microsoftovimi izobraževalnimi centri v Sloveniji.

Vse aktivnosti se odražajo v pozitivnem trendu poslovanja in v povečanju prihodkov, ustvarjenih izven Skupine Telekom Slovenije. Za 7 % se je povečala tudi vrednost prodanih storitev, za 5 % pa zmanjšala vrednost prodanega blaga.

 

Gradnja in vzdrževanje omrežij

Čisti prihodki od prodaje družbe GVO so bili v letu 2012 za četrtino višji kot leto prej. Pozitivno je zlasti povečanje deleža prodaje na trgu in zmanjšanje obsega del znotraj Skupine Telekom Slovenije, kar je eden ključnih ciljev poslovanja družbe. Obseg vzdrževalnih del je ostal na ravni preteklih let, manj pa je bilo opravljenih investicijskih gradenj za matično družbo.

Večji obseg prihodkov od prodaje na trgu izvira predvsem od projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij (projekti OŠO II), ki jih je družba večinoma zaključila v letu 2012. Prav tako je k rasti prihodkov prispevala prodaja na tujih trgih. V Zvezni Republiki Nemčiji je družba začela izvajati prve projekte gradnje razvodnega naročniškega optičnega omrežja. Ti projekti so posebej pomembni kot referenca za nadaljnje delo na nemškem trgu, saj se že za leto 2013 predvideva bistveno večji obseg del.

Med večjimi sklenjenimi posli na domačem trgu, velja izpostaviti izgradnjo sončnih elektrarn (fotovoltaika), geodetska dela na slovenskih avtocestah in elektroinstalaterska dela na bencinskih servisih.