Letno poročilo 2012

Tržne in prodajne aktivnosti

Na slovenskem trgu smo bili še naprej priča spremembam na trgu telekomunikacijskih storitev, ki so jih zaznamovali nadaljnji upad klasične govorne telefonije ter rast širokopasovnih in drugih IP storitev. V jugovzhodni Evropi pa je bila rast priključkov mobilne telefonije 11 %. Zaradi cenovnih pritiskov, intenzivne konkurence in vpliva recesije, se tudi okrepitve prodajnih aktivnosti niso sorazmerno odrazile na rasti prihodkov.

Za rast prodaje širokopasovnih priključkov tudi v zaostrenih tržnih razmerah spodbujamo nove naročnike z intenzivnimi prodajnimi aktivnostmi. Novosti so usmerjene v izboljšanje dobičkonosnosti storitev, obogatitve portfelja širokopasovne ponudbe, ohranjanje obstoječih naročnikov in pridobivanje novih.

Število širokopasovnih priključkov še naprej raste v BiH (+14 %), rast smo zabeležili tudi v Makedoniji (+ 7 %) in na Kosovu (+1 %).

 

Širokopasovni priključki

Stanje maloprodajnih priključkov na dan 31.12.2012 31.12.2011 Ind. 12/11
Slovenija 206.056 210.291 98
BiH 20.238 17.747 114
Makedonija 38.379 36.031 107
Kosovo 72.977 72.312 101
Albanija 3.310 4.702 70
Skupaj JV Evropa 135.061 130.792 103
Skupaj Skupina Telekom Slovenije 340.960 341.083 100

 

Priključki fiksne in mobilne telefonije

*Metodologija štetja je usklajena z metodologijo regulatorja.
Stanje maloprodajnih priključkov na dan 31.12.2012 31.12.2011 Ind. 12/11
Slovenija, mobilna telefonija 1.130.400 1.123.788 101
Slovenija, fiksna govorna telefonija 450.978 477.602 94
JV Evropa, mobilna telefonija, od tega 966.354 868.523 111
  • Makedonija - One*
532.315 494.896 108
  • Kosovo - Ipko
434.039 373.627 116
JV Evropa, fiksna govorna telefonija 65.503 65.307 100
Skupaj Skupina Telekom Slovenije 2.613.235 2.535.220 103
Stanje VoIP priključkov na dan      
Slovenija 149.263 144.754 103
JV Evropa 11.165 8.137 137
Skupaj 160.428 152.891 105

 

Skupaj priključki /storitve mobilne in fiksne telefonije

* Seštevek priključkov fiksne govorne telefonije in VoIP storitev.
Stanje maloprodajnih priključkov na dan 31.12.2012 31.12.2011 Ind. 12/11
Skupaj mobilna telefonija 2.096.754 1.992.311 105
Skupaj fiksne govorne storitve* 676.909 695.800 97
Skupaj Skupina Telekom Slovenije 2.773.663 2.688.111 103