Letno poročilo 2012

Trgi jugovzhodne Evrope

Makedonija

Tržni delež družbe One na trgu mobilne telefonije je ob koncu tretjega četrtletja 2012 dosegel 23,3 % , kar je 0,9 odstotne točke več kot v enakem obdobju leta 2011. Na trgu širokopasovnega dostopa je bil njen tržni delež ocenjen na 12,6 % in je bil za odstotno točko manjši. Na trgu fiksne telefonije je imela družba 15,5-odstotni delež, kar pomeni povečanje za 0,9 odstotne točke.

 

Kosovo

Ipko ostaja vodilni ponudnik širokopasovnih povezav na kosovskem trgu in eden vodilnih ponudnikov mobine telefonije. Njegov tržni delež na širokopasovnem dostopu je konec tretjega četrtletja znašal 51,4 % in je za 0,3 odstotne točke večji kot delež v enakem obdobju lani. Na trgu mobilne telefonije je imel ob koncu tretjega četrtletja 26,1-odstotni tržni delež, kar je 1,5 odstotne točke več kot leta 2011. Za 1,3 odstotne točke se je povečal delež na trgu fiksne telefonije in dosegel 6,8 % (ocenjeno).

 

Bosna in Hercegovina

Aneks namerava s širitvijo poslovanja postati pomemben operater na področju celotne BiH. Njegov ocenjeni tržni delež na širokopasovnem dostopu se giblje okrog 4 %.