Letno poročilo 2012

Sistemska integracija

Sistemska integracija in računalništvo v oblaku

Slovenija sodi na področju IKT med države z visoko stopnjo zrelosti, saj so investicijska sredstva na tem področju usmerjena predvsem v storitve in ne v nakupe materialne opreme. Gospodarska kriza, ki je zelo vplivala na poslovanje podjetij IT v Sloveniji, se je odrazila zlasti v nesorazmernem nižanju cen ponudnikov in krčenju investicij in stroškov na področju IT. Padec prihodkov in profitabilnosti pri glavnih konkurentih se je nadaljeval. Na področju računalništva v oblaku je trg izjemno razdrobljen, saj imajo štiri največja podjetja IT, med njimi tudi Avtenta, skupaj le 15 % delež celotnega trga.

Investicije so v zadnjih letih usmerjene predvsem v rešitve, ki prinašajo bodisi hitro povračilo investicije, bodisi zmanjšanje stroškov poslovanja (optimizacija poslovnih procesov, konsolidacije IT opreme in virtualizacija). To so področja, ki jih podjetje Avtenta dobro pokriva, in zato pričakujemo, da bodo naše rešitve uporabnikom še dostopnejše in potrebne. Prav tako pričakujemo rast prihodkov Avtente na trgu izven Skupine Telekom Slovenije in povečanje obsega storitev.