Letno poročilo 2012

Pregled ključnih storitvenih segmentov

Pregled tržnih deležev konec leta 2012 na ključnih segmentih

grafi_Telekom_12_Pregled.png

*Prikaz VoIP ne vključuje storitev VoIP na IP PBX in priključkov IP Centreks.
Vir: Poročilo za 4. četrtletje 2012, APEK.


Fiksni širokopasovni dostop 

Konec leta 2012 je bila penetracija širokopasovnega dostopa za gospodinjstva v Sloveniji 68,8 %1. Skupaj je bilo več kot 510.000 širokopasovnih priključkov, od tega so 86 % predstavljali rezidenčni širokopasovni priključki2. Upočasnjena rast se je še naprej nadaljevala, saj se je število priključkov v letu 2010 povečalo za 30.000, v letu 2011 za 25.000, v letu 2012 pa je bila rast še nižja. Telekom Slovenije ohranja vodilni tržni delež na trgu širokopasovnih priključkov, Telemach pa je na drugem mestu zamenjal T-2.

Za fiksne širokopasovne priključke je značilno višanje hitrosti, h katerim so prispevale višje osnovne hitrosti v paketih, ki so jih vsi ponudniki v zadnjem letu povišali, pa tudi naraščanje deleža tehnologije FTTH (optična omrežja). Konec leta 2012 je bilo v Sloveniji že skoraj 90.000 aktivnih optičnih priključkov, kar predstavlja 17,3 % vseh priključkov. Število optičnih priključkov se je v enem letu povečalo za 12,7 %. Telekom Slovenije je imel ob koncu leta nekaj več kot 32.000 uporabnikov na priključkih FTTH. Na optičnem omrežju Telekoma Slovenije ponujata svoje storitve tudi T-2 in Amis.


Trg televizije

Po ocenah uporablja plačljivo televizijo 78 % gospodinjstev, brez televizije pa je le 1 % gospodinjstev. Med priključki plačljive televizije predstavlja IP TV že 44 %, vendar se rast umirja. Kabelska televizija že od leta 2009 beleži trend upadanja in predstavlja nekaj manj kot polovico med vsemi TV priključki. Tržni delež Telekoma Slovenije na trgu IP TV je bil konec tretjega četrtletja 2012 56,5 %. Sledita mu T-2 in Amis.


Trg mobilne telefonije

V letu 2012 je število aktivnih uporabnikov zraslo za skoraj 30.000 glede na konec leta 2011, penetracija pa je bila 109,1 %. Število uporabnikov se povečuje predvsem zaradi dvojnih kartic SIM, katerih število se veča zaradi rasti podatkovnih storitev.

Telekom Slovenije ima še naprej vodilni tržni delež na trgu mobilne telefonije. Največ je v zadnjem letu pridobil Tušmobil (1,1 odstotne točke). Na trg so vstopili novi operaterji (Telemach in Amis), T-2 pa počasi pridobiva predvsem na račun paketov, ki vključujejo mobilno telefonijo.


Tržni delež Telekoma Slovenije na trgu mobilne telefonije

grafi_Telekom_13_TrzĚŚni delezĚŚ Telekoma Slovenije na trgu mobilne telefonije.png

Vir: Poročilo za 4. četrtletje 2012, APEK.

 

 

 

1 Vir: APEK, - nova metodologijo štetja gospodinjstev (EU-SILC), izračunana je kot število rezidenčnih in poslovnih priključkov na število gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

2 Vir: APEK, 4Q2012, SURS, 3Q2012