Letno poročilo 2012

Medoperatersko poslovanje

Medoperatersko poslovanje (veleprodaja)

Konkurenca na področju mednarodnih operaterskih storitev se zaostruje, zlasti zaradi gospodarske krize. Rezultat tega je močan pritisk na prodajne cene in s tem povezane marže. Na govornem področju to pomeni selitev prometa na internetni protokol in cenejše smeri, ne glede na kakovost, na podatkovnem pa znatno zniževanje cen mednarodnih povezav, manjših in večjih kapacitet ter interneta. Prava konsolidacija trga v regiji, v kateri nastopa Telekom Slovenije, se kljub večletnim pričakovanjem še ni začela. Zaznati je sicer težave predvsem pri manjših operaterjih, vendar se kljub temu pojavljajo novi operaterji, ki povečujejo konkurenco in s tem pritisk na cene.

Rast trga mednarodne telefonije je upočasnjena. Ključni trend je padanje prodajnih in tudi reguliranih cen, kar negativno vpliva na prihodke in marže. Med rastočimi trendi, ki predstavljajo poslovno priložnost so rast internetnega prometa, tako na trgih jugovzhodne Evrope kot tudi Azije in Bližnjega Vzhoda ter rast mobilnega podatkovnega prometa.