Letno poročilo 2012

Trg in tržni deleži na ključnih storitvenih segmentih

Slovenija

Na slovenskem trgu je Telekom Slovenije ohranil najvišji tržni delež, a hkrati zabeležil znižanje na vseh ključnih segmentih trga od 1,5 do 2,3 odstotne točke. Razlog so še naprej predvsem cenovni pritiski alternativnih operaterjev. V Telekomu Slovenije se temu zoperstavljamo s kakovostno ponudbo vsebin in novih storitev.

S padajočim tržnim deležem na fiksnem širokopasovnem dostopu se spopadajo tudi drugi prvotni operaterji v Evropi. Povprečni tržni delež prvotnih operaterjev v okviru EU je v začetku leta 2012 dosegel 43 %, na podobni ravni pa je tudi Telekom Slovenije z 42-odstotnim tržnim deležem v začetku leta 2012.

Na trgu mobilne telefonije dosega Telekom Slovenije nadpovprečni tržni delež v primerjavi z drugimi prvotnimi operaterji v Evropi (konec leta 2012: Telekom Slovenije 50,3 %, povprečje EU 37 %1).

 

Število priključkov v Sloveniji

grafi_Telekom_11.png

Vir: SURS 3Q2012.

1 Podatek za povprečje EU se nanaša na oktober 2011.