Letno poročilo 2012

Trendi v IKT panogi

Tehnološki trendi v IKT panogi

Dogajanje na tehnološkem področju v panogi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je pomembno zaznamoval razvoj tehnologij za mobilne naprave. Število pametnih mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov je prvič preseglo število prodanih osebnih računalnikov, pa tudi rast prvih je bila v primerjavi s slednjimi mnogo hitrejša. Ta trend bo še naprej vplival na povečevanje mobilnega podatkovnega prometa v IP omrežjih, pri čemer smo šele na polovici prehoda od klasičnih k pametnim mobilnim telefonom1. Pomemben premik na področju mobilnih platform predstavlja lansiranje operacijskih sistemov Microsoft Windows 8 in RT.

Uporaba mobilnih naprav se je močno razširila na vseh področjih, od vsebin, družabnih omrežij, oglaševanja in nakupov. Opazna je bila strma rast plačil z mobilnimi telefoni. Veliki premiki se obetajo na trgu aplikacij, kjer se je razširila uporaba kombinacij mobilno-družabno-foto (Facebook/Instagram) in mobilno-družabno-igre (DrawSomething – milijon uporabnikov v 9 dneh).

Novo pot k popolni konvergenci omrežij je začrtal pojav programsko definiranih omrežij (SDN - Software defined network), ki omogočajo nadzor omrežij in pretoka podatkov brez neposrednega fizičnega dostopa do naprav. Osnova je protokol OpenFlow, ki nakazuje možnost znatnih prihrankov pri računalniški infrastrukturi, saj temelji na poceni in zmogljivih stikalih.
Povečala se je tudi ponudba mobilnih telefonov z vgrajenim vmesnikom NFC (Near Field Communication), ki napravam omogoča brezžično izmenjavo podatkov s približevanjem naprav. S tem se odpirajo možnosti za širši razmah interneta stvari (IoT - Internet of things), to je s povezavo predmetov za vsakdanjo rabo (telefoni, gospodinjski aparati, avtomobili idr.) z omrežjem ter z zbiranjem in izmenjavo podatkov.

Napovedani trendi predvidevajo do leta 2020 100 milijard prek interneta stvari in komunikacije med napravami (M2M) povezanih naprav2, kar bo zahtevalo razvoj novih metod obdelave velikih količin podatkov (podatkovna analitika). Hkrati se odpirajo poslovne priložnosti pri ponudbi fizičnega nivoja prenosa NFC podatkov, storitev NFC, lokacijskih storitev, obdelave podatkov in drugega. Del teh storitev je povezan s telekomunikacijskimi operaterji, zato je ta razvojna smer priložnost tudi zanje. Svet interneta stvari je tesno povezan z vprašanji varnosti in s tem v zvezi bodo pomembno področje storitev telekomunikacijskih operaterjev tudi upravljane varnostne storitve.

Priložnosti odpira tudi uporaba podatkovne analitike za poglobljeno statistično analizo podatkov, ki jih imajo telekomunikacijski operaterji. Prinaša možnosti zmanjševanja operativnih stroškov, povečanja prihodkov in definiranje novih poslovnih modelov in tržnih niš.

Še eno hitro razvijajoče področje je računalništvo v oblaku, ki večjim in manjšim podjetjem omogoča večjo prilagodljivost in učinkovitost ter nižje stroške informacijskih rešitev. Prek interneta lahko »v oblaku« shranjujejo podatke in imajo dostop do programske opreme (SaaS), strežniške infrastrukture (IaaS) in razvojnih orodij (PaaS). Računalništvo v oblaku je trend tudi na področju znanstvenega računanja (Scientific computing, High performance computing), ker bistveno zmanjšuje operativne stroške akademskih inštitucij. V Skupini Telekom Slovenije storitve računalništva v oblaku razvija in trži družba Avtenta.

Ob naštetem poteka tudi razvoj rešitev, ki omogočajo, da aplikacije tečejo neposredno znotraj spletnega brskalnika in ne kot naložene aplikacije. Primera teh rešitev sta nov Mozillin mobilni operacijski sistem Firefox Mobile in WebRTC, ki ga preizkuša organizacija IETF (Internet Engineering Task Force) skupaj z Ericssonom in Googlom.

Pri distribuciji video vsebin OTT je napovedana prava eksplozija trga, ki bo do leta 2015 po ocenah dosegel skoraj 5 milijard dolarjev letno. Širitev poteka vzporedno z rastjo internetne televizije . Ti produkti bodo nosilci novih potreb po širokopasovnih prenosih in sprožilci novih investicijskih ciklov v IP infrastrukturo.

Preskok v razmišljanju je izvedla Telefonica s pričetkom prodaje svoje fizične infrastrukture za mobilne komunikacije (bazne postaje, antenski stolpi) drugim ponudnikom, ki bodo to upravljali in tržili več mobilnim operaterjem hkrati.

Za ohranitev konkurenčnosti telekomunikacijskih operaterjev so ključna vlaganja v mobilno infrastrukturo, tehnologijo LTE, krepitev obstoječih varnostnih mehanizmov in v povečanje odprtosti ter omogočanje integracije z drugimi ponudniki storitev z lastnimi storitvenimi programskimi vmesniki API (Application programming interface). Za aktualni trg telekomunikacij je značilno zniževanje prihodkov iz govorne fiksne in mobilne telefonije in rast prihodkov iz internetnih storitev, mobilnega prenosa podatkov in plačljive televizije.

 

Gibanje prihodkov iz telekomunikacijskih storitev v EU-27

Storitev Stopnja rasti (2009-2010) Stopnja rasti (2010-2011) Delež v prihodkih iz storitev elektronskih komunikacij
Fiksna glasovna telefonija, dostop do interneta in storitve - 2,9 % - 3,4 % 35,0 %
Fiksna glasovna telefonija - 7,6 % - 7,1 % 21,3 %
Dostop do interneta in storitve 6,4 % 2,9 % 13,8 %
Mobilna glasovna telefonija in mobilne podatkovne storitve 0,2 % - 0,8 % 46,4 %
Mobilna glasovna telefonija -3,3 % - 4,7 % 32,6 %
Mobilne podatkovne storitve 11,1 % 9,8 % 13,8 %
Poslovne podatkovne storitve - 1,1 % 0,4 % 7,4 %
Plačljiva TV 6,1 % 2,5 % 11,1 %
Celotne telekomunikacijske storitve - 0,4 % - 1,3 % 100 %

Vir: Evropska komisija, electronic communications market indicators, digital agenda scoreboard 2012.

Prihodki iz telekomunikacijskih storitev so se na ravni EU v letu 2011 (-1,3 %) še bolj znižali v primerjavi z letom 2010 (-0,4 %). Pri fiksni in mobilni govorni telefoniji se nadaljuje trend negativne rasti prihodkov, pri čemer se je padec glede na prejšnje leto pri fiksni telefoniji znižal, pri mobilni telefoniji pa povišal. Največjo rast dosegajo mobilne podatkovne storitve (9,8 %). Plačljiva TV še vedno dosega rast, vendar se je ta znižala iz 6,1 % na 2,5 %. Kljub negativni rasti je delež prihodkov iz fiksne in mobilne glasovne telefonije znotraj telekomunikacijskih storitev še vedno 54 %.

V analitski in svetovalni hiši Analysys Mason za zahodno Evropo napovedujejo do leta 2017 nadaljnji upad prihodkov telekomunikacijskih storitev. Med posameznimi storitvami bodo največjo rast dosegale storitve komunikacije med napravami M2M in mobilni prenos podatkov.

 

1 Vir: BI 2012

2 Vir: IEEE 2012