Letno poročilo 2012

Razvitost IKT trgov (Slovenija / svet / Evropska unija / jugovzhodna Evropa)

Zasičenost in umirjanje rasti fiksnih širokopasovnih priključkov

Na slovenskem trgu se tako kot drugod v EU nadaljuje umirjanje rasti fiksnih širokopasovnih priključkov. Na ravni celotne EU je bila julija 2011 rast najnižja v zadnjih petih letih, januarja 2012 pa se je nekoliko zvišala. Delež prirasta je pri prvotnih operaterjih nižji kot pri alternativnih operaterjih (januarja 2012: 34 %), zaradi česar izgubljajo tržni delež. Po zadnjih objavljenih podatkih Evropske komisije iz januarja 2012 je Slovenija po penetraciji širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo zdrsnila pod evropsko povprečje, medtem ko je bila prejšnja leta na ravni povprečja ali tik nad njim. K temu je prispevala nizka rast širokopasovnih priključkov.

Predvideno subvencioniranje širokopasovnih povezav, za kar naj bi Evropska komisija med letoma 2014 in 2020 namenila 9,2 milijarde evrov, predstavlja priložnost tudi za Telekom Slovenije, GVO in druge družbe skupine. Do konca leta 2020 naj bi po načrtih Digitalne agende EU vsa gospodinjstva imela vsaj 30-megabitni dostop do interneta, polovica prebivalstva pa naj bi uporabljala že 100-megabitnega. Izboljšanje internetnih povezav v Evropi naj bi prispevalo k višji gospodarski rasti.

 

Rast mobilnega širokopasovnega dostopa

Storitve mobilnega interneta oziroma podatkovne storitve so najhitreje rastoč segment znotraj vseh telekomunikacijskih storitev. Najvišjo rast je pričakovati tudi v prihodnje. Med letoma 2010 in 2011 je na ravni EU dosegel 10 % rast in je predstavljal 13,8 % vseh prihodkov od telekomunikacijskih storitev.

Slovenija na tem področju zaostaja, saj je z najnižjo, 2,5 % penetracijo mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta prek USB modemov in kartic, na zadnjem mestu (8,1 % je bilo povprečje v EU-27 konec leta 2011). Vodilna država na tem področju je Finska s 53 % penetracijo. Slovenija je pod povprečjem EU tudi glede vseh aktivnih uporabnikov mobilnega interneta (penetracija v Sloveniji je 29,1 %, v EU-27 pa 43,1 %). S postavitvijo LTE omrežja imamo v Sloveniji in s tem tudi v Telekomu Slovenije veliko potenciala in prostora za rast mobilnega prenosa podatkov.

V analitski in svetovalni hiši Analysys Mason za evropski trg napovedujejo, da bo mobilni širokopasovni internet tudi v prihodnje predstavljal predvsem dodatno, komplementarno storitev in ne bo edini dostop do širokopasovnega interneta v gospodinjstvu. Povprečni ARPU, prihodek na uporabnika/enoto, pa se bo tudi v prihodnje zniževal, tako na rezidenčnem kot na poslovnem trgu.

 

Razvoj optičnih povezav za visoke hitrosti in nove multimedijske storitve

Slovenija ohranja položaj v samem svetovnem vrhu glede penetracije optičnega dostopa (FTTx) na gospodinjstva in zaseda deseto mesto (v evropskem merilu peto). Širokopasovni priključki FTTx v Sloveniji še naprej naraščajo. Konec tretjega četrtletja 2012 so predstavljali 17,3 % vseh širokopasovnih priključkov, medtem ko v celotni EU optika v povprečju predstavlja 2-odstotni delež . Tudi v prihodnje se bo delež optike med širokopasovnimi priključki povečeval.

 

Krepitev trga plačljive TV

Prvotni operaterji so s storitvami multimedijskih vsebin vstopili na trg distribucije televizijskih programov in vsebin, kot so video na zahtevo, HD vsebine, interaktivne TV vsebine in IPTV. Te storitve so vse pomembnejše. V Evropi prevladuje kabelska TV, a delež IP TV narašča. Trendi nakazujejo hitrejši razvoj novih tehnologij, ki bi poglobile in izboljšale uporabniško izkušnjo. Z integracijo interneta in televizijskih sprejemnikov skušajo slednje ponovno postaviti v središče domov. Nekateri izmed večjih proizvajalcev že ponujajo možnost nalaganja widget aplikacij, s katerimi uporabniki spremljajo vreme, športne rezultate in podobno, ne da bi za to potrebovali računalnik. Na televizijske sprejemnike se selijo tudi komunikacije, kot sta VoIP in video konference.

Po napovedih analitske in svetovalne hiše Analysys Mason bo trg plačljive TV v Evropi med letoma 2011 in 2016 zrasel za 12 %. K temu bosta največ prispevali rast satelitske TV in IP TV, kabelska televizija pa bo do leta 2016 upadla za 4,4 %. Penetracija plačljive TV se bo približala 60 %. Storitve video vsebin OTT bodo zaradi nižanja stroškov v gospodinjstvih naraščale predvsem kot drugi TV sprejemnik, saj bodo uporabniki kot primarno imeli eno izmed tradicionalnih TV storitev (kabelska TV, IP TV, satelitska TV,…). Slovenija ostaja po penetraciji IP TV priključkov na gospodinjstva med vodilnimi v primerjavi z zahodnoevropskimi državami (na drugem mestu, takoj za Francijo), njihovo število pa še naprej raste.

 

Mobilna glasovna telefonija povečuje prednost pred fiksno telefonijo

Na področju glasovne telefonije klasično telefonijo zamenjuje VoIP telefonija, uporabniki pa vse več kličejo iz mobilnega omrežja kot iz fiksnih omrežij. Pričakuje se tudi naraščanje gospodinjstev, ki uporabljajo samo mobilna omrežja.

V zahodni Evropi dosega mobilna telefonija 115 % penetracijo, fiksna telefonija pa je prisotna v treh četrtinah gospodinjstev v Evropi . Slovenija je s 85 % penetracijo fiksne telefonije v gospodinjstvih nad evropskim povprečjem. Pri mobilni telefoniji je Slovenija s 109 % penetracijo pod povprečjem. Delež gospodinjstev, ki imajo tako fiksno kot mobilno telefonijo, je v Sloveniji višje v primerjavi z EU, delež gospodinjstev, ki imajo samo mobilno telefonijo, pa nižji. Vendar delež slednjih narašča in se približuje povprečju EU, zato lahko v prihodnje pričakujemo nadaljnje upadanje fiksnih telefonskih priključkov. Po napovedih analitske in svetovalne hiše Analysys Mason bo do leta 2016 v zahodni Evropi približno 30 % gospodinjstev, ki uporabljajo samo mobilna omrežja, v osrednji in vzhodni Evropi pa celo okoli 50 %. Razlog je v tem, da je v zahodni Evropi fiksna telefonija še vedno cenejša, medtem ko je v osrednji in vzhodni Evropi veliko bolj konkurenčna mobilna telefonija.

 

Rast ponudbe paketov (dvojčki, trojčki, četverčki)

Slovenija ima med državami EU enega najvišjih deležev paketov storitev, pred njo so le Nizozemska, Belgija in Francija. Dvojčki, trojčki in četverčki so konec tretjega četrtletja leta 2012 predstavljali že 83 % vseh slovenskih širokopasovnih priključkov. Ključni razlog za tovrstno rast je cenovna ugodnost. Ker se bo tudi v prihodnje nadaljevala integracija trgov in operaterjev, vsi glavni ponudniki fiksnih storitev pa ponujajo tudi storitve mobilne telefonije, je pričakovati nadaljnjo rast tovrstne ponudbe.

 

IT trg in računalništvo v oblaku

Po podatkih analitikov predstavlja računalništvo v oblaku v Sloveniji 1,9 % celotnega IT trga, pri čemer predstavlja javni oblak1 36,2 % trga računalništva v oblaku. Na svetovni ravni predstavlja delež javnega oblaka 3 % celotnega IT trga z napovedjo, da se bo to razmerje ohranilo do leta 20162. To kaže na relativno skromno razvitost trga računalništva v oblaku v Sloveniji, kar pa hkrati lahko predstavlja priložnost in še neizkoriščen potencial. Računalništvo v oblaku omogoča stroškovne prihranke posameznim segmentom podjetij.

 

Trgi v jugovzhodni Evropi

Družbe Skupine Telekom Slovenije z zagotavljanjem visokokakovostnega omrežja in s prilagojenimi storitvami za uporabnike pomembno prispevajo k razvoju telekomunikacijskega trga v jugovzhodni Evropi in dostopu do IT tehnologij. Penetracija širokopasovnega dostopa in mobilnih storitev iz leta v leto raste, vendar še ostaja pod evropskim povprečjem.

Na Kosovu se je po podatkih regulatorja ART3 število širokopasovnih priključkov konec tretjega četrtletja leta 2012 povečalo na 143.000 širokopasovnih priključkov, penetracija prebivalstva pa je dosegla 8,2 %. Na področju mobilne telefonije je bilo konec tretjega četrtletja leta 2012 1,7 milijona uporabnikov, kar pomeni 96 % penetracijo prebivalstva. Konec tretjega četrtletja ocenjujemo okoli 129.000 priključkov digitalne televizije, njena penetracija pa je dosegla 44 % gospodinjstev.

V Makedoniji se hitra rast širokopasovnega dostopa umirja. Ob koncu tretjega četrtletja leta 2012 je po podatkih AEK10 znašal 302 tisoč širokopasovnih priključkov, kar pomeni 14,7 % penetracijo prebivalstva. Ocenjujemo, da bo do leta 2017 penetracija dosegla 63,4 % gospodinjstev. Trg mobilne telefonije je nasičen, ob koncu tretjega četrtletja je penetracija na prebivalstvo znašala 112 %. Trg fiksne telefonije se še naprej zmanjšuje, nadomešča ga mobilna telefonija. Tako je konec tretjega četrtletja število fiksnih telefonskih priključkov znašalo 408 tisoč priključkov, kar pomeni 19,9 % penetracijo prebivalstva.

V Bosni in Hercegovini je Skupina Telekom Slovenije prek družbe Aneks osredotočena predvsem na področje kabelske televizije in interneta ter fiksne govorne telefonije.

 

1 Gartner pojmuje javni oblak kot edini merljivi način trga računalništva v oblaku.

2 Vir: Gartner's IT Spending Forecast (http://www.gartner.com/technology/research/it-spending-forecast/)

3 Vir: kosovski regulator ART, poročilo 3Q 2012.

4 Vir: makedonski regulator AEK, poročilo 3Q 2012.