Letno poročilo 2012

Podpora tekočemu poslovanju (dopolnitve/izboljšave/operacije)

  • Podpora vpeljavi novih storitev in marketinškim akcijam: številne dopolnitve sistemov za izvedbo prodajnih akcij in vpeljavo novih storitev/produktov na fiksnem in mobilnem segmentu.
  • Podpora zahtevam regulatorja in zahtevam odprtih širokopasovnih omrežij: prilagoditev in optimizacija informacijske podpore procesom izpolnitev naročil.
  • Dopolnitve rešitev za obračun fiksnih storitev: izvedba vrednotenja klicev near-real-time, z obdelavo podatkov večkrat dnevno, kar omogoča sprotno spremljanje sprememb, zagotavlja tehnološko zmanjševanje števila napak in njihovo hitro odkrivanje ter s tem povečuje varnost naročnikov.
  • Poenotenje obračunskih postopkov s poslovnega in tehničnega vidika za hitrejše izvajanje obračuna in odpravo morebitnih napak. Velik učinek bo dosežen s konsolidacijo širokopasovnega obračuna s fiksnim obračunom (Projekt Phoenix).
  • Nadgradnja centralnega predplačniškega sistema za mobilne storitve za fleksibilnejše zaračunavanje in enostavnejšo implementacijo gostovanja drugih ponudnikov.
  • Dopolnitve rešitev za obračun mobilnih storitev za obračun podatkovnih storitev po principu pravične uporabe prek centralnega sistema za spremljanje in nadzor porabe.
  • Dopolnitve in integracija mobilnega CRM z drugimi zalednimi rešitvami za enotno obravnavo podatkov o kupcu in njegovih storitvah.
  • Sprotne nadgradnje verzij programskih okolij zalednih rešitev.