Letno poročilo 2012

Podpora storitvam z dodano vrednostjo in portalom

  • Uveljavljanje storitvene arhitekture (SOA) na področju storitvenih platform: definirali smo arhitekturo storitvenega omrežja, izbrali platformo za implementacijo in s pilotno postavitvijo treh storitev preverili primernost arhitekturne zasnove in izbrane platforme.
  • Sistem M:Vrata: vpeljali smo nov vmesnik za zaračunavanje za potrebe aplikacij na mobilnih terminalih, izvedli integracijo nove navadne in poslovne Uverture v poslovno okolje Telekoma Slovenije in migracijo storitvenih profilov ter vsebin na nove platforme.
  • Sistem Moneta: nadgradili smo ga s sistemom zvestobe, ki je bil pri ponudnikih storitev in uporabnikih zelo dobro sprejet. V sodelovanju z Nokio smo izdelali aplikacijo, ki uporabnikom olajša plačevanje z Moneto. Izdelali smo tudi načrt neprekinjenega poslovanja in krizni načrt ter Monetine strežnike prenesli na virtualno okolje. S tem smo zadostili predpisom Banke Slovenije.
  • Teleoskrba: izvedli smo nadgradnje storitev SOS doma, SOS mobilni in Zdravnik vedno z vami, v segmentu telemedicine pa začeli priprave na preizkus rešitve integracije medicinske senzorike v celovit upravljavski in nadzorni sistem.
  • Telematika: opravili smo preizkus sistema za posredovanje lokacije in informacij o stanju vozila in alarmov v nadzorni sistem, kar predstavlja osnovo za implementacijo storitev avtomobilske asistence na daljavo in sistemov upravljanja flote.
  • Sistem Planet in elektronske pošte SiOL: namestili smo ga na novo platformo, v letu 2013 sledi še migracija uporabnikov.
  • Osrednji portal za uporabnike: v okviru projekta je bila postavljena portalska infrastruktura in definirana pravila razvoja portalskih rešitev. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo razvili prvi portal na postavljeni platformi (tehnik.mobitel.si), ki je začel delovati v začetku leta 2013.
  • V produkcijsko okolje je bil postavljen portal podpis.telekom.si, ki omogoča podpisovanje dokumentacije z digitalnim potrdilom.