Letno poročilo 2012

Omejevanje okoljskih vplivov na področju IT

V Skupini Telekom Slovenije se zavedamo pomena skrbi za okolje in sodobnih izzivov, povezanih z njegovim varovanjem in ohranjanjem. V tej smeri smo izvajali ukrepe za zmanjševanje negativnih posledic vpliva na okolje, ki so hkrati stroškovno ugodni in dolgoročno zagotavljajo nemoteno delovanje podjetij.

V Telekomu Slovenije smo pri tiskanju vpeljali najete naprave MPS (Managed Print Services) in odstranili vse odvečne tiskalnike. Tako smo znižali stroške in zmanjšali količino tiskanja ter porabljene energije. Pozornost smo posvetili optimizaciji računalniške opreme z namenom zmanjševanja operativnih in obratovalnih stroškov. Zmanjšali smo število kosov posamezne opreme (delovnih postaj) in s tem prispevali k omejevanju porabe energije.

Različnim organizacijam smo kot že nekaj let zapored podarili rabljeno, a uporabno računalniško in strojno opremo ter s tem prispevali k razvoju lokalnega in širšega okolja.