Letno poročilo 2012

Projekti in iniciative konsolidacije IT arhitekture

Ključni projekti in novosti pri uveljavljanju in nadgradnji IT rešitev so bili:

 • Projekt Skupen račun: enoten račun za vse storitve smo tako nadgradili, da bo vseboval vse bistvene elemente fiksne, mobilne in širokopasovne ponudbe ter podatke, ki so v pomoč pri razumevanje računa, transparentnosti, hitrejše reševanju reklamacij in svetovanju strankam.
 • Projekt Phoenix: poenotili bomo obračun za vse fiksne storitve ter bistveno zmanjšali kompleksnost in stroške zagotavljanja informacijske podpore fiksnim storitvam.
 • Avtomatska aktivacija fiksnih storitev: uspešno smo vpeljali avtomatsko aktivacijo in deaktivacijo neplačnikov na TDM in IP centralah, zmanjšali stroške aktivacije, zagotovili hitrejše odzivne čase in s tem občutno izboljšali izkušnjo naših strank.
 • Projekt Work Force Management (WFM): v okviru projekta smo vzpostavili integracijo informacijskega sistema z drugimi zalednimi sistemi informacijskega sistema Telekoma Slovenije.
 • Projekt konsolidacija SAP: uspešno smo zaključili in poenotili procese upravljanja virov podjetja (SAP ERP), upravljanja terjatev kupcev (SAP RM-CA) ter upravljanja kreditnega tveganja (SAP CMS). 
 • Projekt Wincash: izvedli smo zamenjavo sistema za podporo blagajniškemu poslovanju z vpeljavo standardiziranega izdelka WinCash, ki ga uporablja večina evropskih operaterjev.
 • Projekt nadgradnje sistema za podporo poslovanju z mednarodnim in medoperaterskim prometom: zagotovili smo visoko podporo zahtevam veleprodaje.
 • Projekt modernizacije IX. nivoja mednarodnih central: zagotovili smo podporo medoperaterskemu poslovanju in obračunu za novo centralo Dialogic. Kljub kratkim rokom nam je uspelo zagotoviti nemoteno podporo obdelavi prometa, kar je za mednarodno poslovanje izrednega pomena.
 • Dopolnitve sistema za poslovno poročanje in postavitev sistema za upravljanje s kakovostjo podatkov: nadgradili smo postopke transformacije podatkovnih virov operativnih sistemov v obliko, ki je  primerna za poslovno poročanje.
 • Konsolidacije SOA/BPM okolja: zaradi ukinitve ene izmed SOA platform smo izvedli migracijo aplikacij, spletnih storitev in procesov na ciljno SOA okolje, s čimer bomo dolgoročno zmanjšali stroške in kompleksnost upravljanja storitvene arhitekture.
 • Informacijska podpora za vodenje arhiva in konsolidacija podpore sprejemni pisarni družbe.