Letno poročilo 2012

Razvoj informacijskih tehnologij

Na področju informacijske podpore smo izvajali številne aktivnosti, ki zagotavljajo kakovostno informacijsko okolje za delovanje družbe. Pri tem sledijo dolgoročnim ciljem in postavljeni strategiji razvoja informacijske arhitekture družbe.

Poudarki leta 2012


Izvedbene aktivnosti so se osredotočale na:

  • konsolidacijo zalednih rešitev po združitvi mobilnega in fiksnega operaterja,
  • podporo vpeljavi novih storitev in marketinškim akcijam,
  • podporo tekočemu poslovanju družbe (optimizacija/nadgradnje rešitev in zagotavljanje podpore),    
  • podporo hčerinskim družbam,
  • podporo storitvam z dodano vrednostjo (storitvene platforme in portali) in podporo strateškim projektom.