Letno poročilo 2012

Raziskave in razvoj storitev

V Telekomu Slovenije smo uspešno nadaljevali s programom Mladi raziskovalci iz gospodarstva, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. Sedem mladih raziskovalcev izvaja poglobljene študije iz različnih področij elektronskih komunikacij, kot so:

  • mobilna širokopasovna omrežja četrte generacije (LTE),
  • internet stvari,
  • komunikacije med napravami,
  • brezžična senzorska omrežja,
  • računalništvo v oblaku,
  • rudarjenje podatkov,
  • pametni domovi,
  • kontekst mobilnih uporabnikov,
  • učinkovito premoščanje širokopasovne vrzeli in
  • različne optimizacijske metode s področja telekomunikacij.

Nadaljujemo sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti z Institutom Jožef Stefan in s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Podpisane imamo krovne pogodbe o sodelovanju, ki jih podpirajo konkretni raziskovalno-razvojni projekti.

Prijavili smo se na več nacionalnih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih razpisov. V letu 2012 smo kot vodilni partner konzorcija trinajstih partnerjev iz petih držav v programu FP7 pridobili projekt eBADGE, v okviru katerega bo potekal razvoj pametnih omrežij (Smart Grid). S tem smo na področju raziskav in razvoja zarisali pomembno smernico za prihodnost sobivanja elektro- in telekomunikacijskih operaterjev. Projekt bo trajal tri leta in ima proračun 5 milijonov evrov, od katerih 3,2 milijona evrov zagotavlja Evropska komisija. Več o projektu na http://www.ebadge-fp7.eu/.

Potekale so tudi aktivnosti v mednarodnih organizacijah. V okviru delovanja znotraj upravnega odbora organizacije UMTS Forum in v organizaciji ETNO smo podprli zagotovitev novih frekvenčnih pasov za mobilna omrežja na naslednji konferenci WRC15. Delovanje v UMTS Forumu je bilo dopolnjeno s številnimi nastopi na mednarodnih konferencah, kjer so bili predstavljeni argumenti za zagotovitev dodatnih frekvenc, ki bodo omogočile višje hitrosti prenosa podatkov v mobilnih omrežjih prihodnosti.

Uvajali smo nov koncept razvoja prototipov, ki bo omogočal hitrejši razvoj naprednih rešitev in bo predstavljal laboratorijsko okolje za izpeljavo novih, sofinanciranih razvojno-raziskovalnih projektov tudi v prihodnosti. Cilj raziskovalne ekipe je več kot 50 % sofinanciranje lastnih človeških virov do leta 2014 in vzpostavitev inovativnega okolja.

Septembra smo vzpostavili tudi podjetniški pospeševalnik TSstartup. V naslednjih štirih mesecih je pospeševalnik izbranim podjetjem in razvijalem nudil možnost za razvoj in izvedbo inovativnih podjetniških storitev, s katerimi lahko uspešno nastopajo na trgu. V projektu je sodelovalo 11 izbranih ekip od 78 prijavljenih. Podjetja, ekipe in posamezniki so se ukvarjali z razvojem spletnih, mobilnih in telekomunikacijskih storitev. Strokovna komisija je ob koncu nagradni sklad 30.000 evrov razdelila dvema ekipama. Več o projektu na http://www.tsstartup.si/.