Letno poročilo 2012

Omrežje, tehnologije in IT

prinasamo_svobodo.jpg

Konvergentno jedrno omrežje smo posodabljali in krepili zanesljivost njegovega delovanja. Cilj ostajajo izboljšave stroškovne učinkovitosti, zagotavljanje optimalnega delovanja in razvoj  zaposlenih. Dosegli smo vse ključne ciljne kazalce na področju upravljanja dostopovnih naprav za fiksne storitve, sistemov prenosa, elektro-strojnih naprav in tehnoloških nepremičnin. Izvajali smo ukrepe za večanje energetske učinkovitosti in še naprej v celoti izpolnjevali zahteve glede elektromagnetskih sevanj. Še naprej smo krepili razvojno dejavnost in uvedli nov koncept razvoja prototipov, ki bo omogočal hitrejši razvoj naprednih rešitev.

Poudarki leta 2012


  • Nove aktivnosti za optimizacijo in poenotenje konvergentnega jedrnega omrežja na ravni skupine, ki omogočajo razvoj, krepitev nabavne moči in znižanje stroškov delovanja. Za 10 % smo zmanjšali stroške v primerjavi z letom 2010 in konsolidirati ter optimizirati operativne ekipe za pripravljenost na domu. 
  • Na področju fiksnih dostopovnih omrežij smo poleg posodobitev in nadgradnje omrežja pripravili študijo za nadgradnjo obstoječega omrežja s cenejšo kombinacijo skrajšave bakrene zanke (FTTN+VDSL2), optičnih omrežij FTTH in izgradnjo odprtih baznih postaj, ki omogoča uresničitev ciljev Digitalne agende.
  • Razvoj naprednih rešitev in novi raziskovalno-razvojni projekti, kot je projekt razvoja pametnih omrežij eBADGE.
  • Uspešen zaključek prve generacije podjetniškega pospeševalnika TSstartup s sodelovanjem 11 od 78 prijavljenih ekip. 
  • Nadaljnja menjava klimatskih naprav, rekonstrukcije elektroenergetskih sistemov in izvedba ukrepov za manjšo porabo električne energije.
  • Celovito izpolnjevanje zahtev glede jakosti elektromagnetnih sevanj.