Letno poročilo 2012

Naložbe v osnovna sredstva in finančne naložbe

Naložbe v osnovna sredstva

V letu 2012 smo v Skupini Telekom Slovenije kljub neugodnemu gospodarskemu okolju namenili 128,1 milijona evrov za naložbe v gradnjo, posodobitev in razvoj omrežij ter storitev. To je kar 39 % več kot v letu 2011 in predstavlja 16,2-odstotni delež v poslovnih prihodkih. Od tega smo dobre tri četrtine zneska namenili za naložbe v Sloveniji in preostali del pa za naložbe v jugovzhodni Evropi.

Pretežni del naložb smo usmerili v gradnjo in posodabljanje omrežij, zlasti mobilnih omrežij tretje in četrte generacije, skrajševanje lokalne zanke in nadgradnjo lokalnih bakrenih ter optičnih omrežij za potrebe širokopasovnega dostopa do interneta. Drugi del naložb je bil usmerjen v nove storitve, kot so računalništvo v oblaku, digitalno oglaševanje, upravljane storitve itd. Naložbena politika Telekoma Slovenije odraža usmerjenost k tehnološki preobrazbi podjetja, ki je izhodišče nadaljnjega razvoja družbe in omogoča zagotavljanje novih storitev.

Med pomembnejšimi naložbami v Sloveniji je projekt uvajanja tehnologije LTE oziroma četrte generacije mobilnih telekomunikacij. V omrežju Mobitel bomo na ta način ponudili najnovejše in občutno hitrejše mobilne širokopasovne podatkovne storitve, ki bodo v prvi fazi dostopne v vseh večjih slovenskih mestih. Na trgih jugovzhodne Evrope je bila največja naložba izgradnja lastnega optičnega hrbteničnega omrežja, ki bo kmalu povezano v regionalno optično omrežje.

 

Naložbe v osnovna sredstva

v tisoč EUR 2012 2011 Ind. 12/11
Telekom Slovenije 78.717 60.559 130
Druge družbe v Sloveniji 18.874 8.607 219
Ipko - Kosovo 16.695 11.826 141
Družbe v Makedoniji 9.131 5.834 157
Ostalo 4.676 5.140 91
Skupina Telekom Slovenije 128.092 91.966 139

 

Finančne naložbe

Družba Telekom Slovenije je izvedla naslednje finančne naložbe v odvisne družbe v skupni višini 11,47 milijona evrov:

  • dokapitalizacija družbe Avtenta v višini 3,2 milijona evrov,
  • dokapitalizacija družbe Aneks v višini 910.000 evrov, 
  • dokapitalizacija družbe SIOL Podgorica v višini 2,01 milijona evrov,
  • dokapitalizacija družbe Soline v višini 147.000 evrov, 
  • dokapitalizacija družbe TSmedia v višini 5 milijonov evrov in
  • dokapitalizacija družbe SIOL Sarajevo v višini 200.000 evrov.

Hkrati sta bili z manjšinskimi družbeniki podpisani pogodbi o odkupu 30-odstotnega deleža v družbi Aneks in o odkupu 25-odstotnega deleža v družbi Primo.