Letno poročilo 2012

Kontakti

Telekom Slovenije, d.d.

Cigaletova 15
1000 Ljubljana

tel.: 01 234 10 00
fax.: 01 231 47 36
e-pošta: pr@telekom.si