Letno poročilo 2012

Avtorji

Copyright © 2013 Telekom Slovenije, d. d. Vse pravice pridržane.

Priprava besedil, uredništvo: Skupina Telekom Slovenije (Telekom Slovenije, d. d.: Sektor za kontroling, Sektor za računovodstvo in Služba za korporativno komuniciranje) in Studio Kernel, komunikacijsko upravljanje, d. o. o.
Idejna in kreativna zasnova: Grey Ljubljana d.o.o.
Produkcija in tehnična izvedba: Parsek d.o.o.
Fotografije: Tomo Brejc, iStock

Na fotografijah digitalnega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d. d. za leto 2012 so zaposleni Telekoma Slovenije. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Spletna stran je kodirana v skladu z W3C standardizacijo.