Annual report 2012

Abreviation of technical terms

Asymetric Digital Subscriber Line ADSL asimetrična digitalna naročniška linija
Post and Electronic Communications Agency APEK Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Average Revenue Per User ARPU povprečni prihodek na naročnika
Asynchronous Transfer Mode ATM asinhroni prenosni način
Intelligent voice response ATO avtomatski telefonski odzivnik
Business to Business B2B poslovanje med podjetji
Business to Customer B2C poslovanje do končnih uporabnikov
BroadBand  BB širokopasovni dostop
Broadband Network Gateway BNG robni prehod
Barring of outgoing Fraudalent Destinations BOFD zapora odhodnih klicev na zlonamerne destinacije
Broadband Remote Access Server BRAS strežnik za širokopasovni oddaljeni dostop
Business Support System  BSS sistem za podporo poslovanju
Computer Aided Design CAD načrtovanje s pomočjo računalniških orodij
Capital Expenditure Capex  vrednost investicij
Cable Television  CATV kabelska televizija
Converged Core Network CCN Konvergentno jedrno omrežje
Central Management  CMN centralno upravljanje
Converged Media Services CMS konvergenčne medijske storitve
Central Office  CO lokalno postavljeni prostori telefonskega operaterja
Class of Service  CoS razred storitve
Commercial Of The Shelf COTS standardni komercialni produkt
Customer Premises Equipment  CPE uporabniška oprema
Centrex CTX Centreks
Coarse wavelength division multiplexing  CWDM grobo valovno multipleksiranje
Data Communication Network  DCN omrežje podatkovnih komunikacij
Digital enhanced cordless telecommunications  DECT digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije
Dynamic Host Configuration Protocol DHCP omrežni protokol za konfiguracijo dinamičnega gostitelja
Deep Packet Inspection DPI analiza paketnega prometa
Digital Subscriber Line  DSL digitalna naročniška zanka
DSL Access Multiplexer  DSLAM dostopovni multiplekser DSL
Digital Video Broadcasting -Terrestrial DVB-T prizemna digitalna video radiodifuzija
Dense Wavelength Division Multiplex  DWDM gosti valovni multipleks
Enchanced Data for GSM Evolution EDGE nadgradnja GSM z izboljšanim prenosom podatkov
Power Supply and Cooling Systems EEKS elektroenergetske in klimatski sistemi
Element Manager EM sistem za upravljanje z omrežnimi elementi
Electromagnetic Compatibility  EMC elektromagnetna združljivost
Emergency service EMCY storitev v sili
Electro Magnetic Radiation EMS elektromagnetno sevanje
Enchanced Subscriber Multiplexer EMX širokopasovni multipleksni sistem
European Norm EN evropska norma
European Telecommunication Networks Operators Association ETNO Evropsko združenje telekomunikacijskih operaterjev
Fast Ethernet  FE 100 Mb/s, hitri Ethernet
Fault management (system) FM sistem za obvladovanje okvar
Fixed Mobile Convergence FMC fiksno mobilna konvergenca
Fast ReRoute FRR hitri zaščitni mehanizem v IP/MPLS omrežju
Fiber To The Business  FTTB optika do poslovalnice
Fiber To The Curb  FTTC optika do kabelskega razdelilnika
Fiber To The Exchange  FTTEx optika do lokalnih central
Fiber To The Home  FTTH vlakno do hiše/stanovanja
Fiber to the X FTTx optika do…
Gigabit Ethernet GE 1000 Mb/s Ethernet
Global Cost Benchmark GCB Globalni model za primerjavo stroškov
Gateway GPRS Support Node GGSN prehodno podporno vozlišče GPRS
Geographical Information System GIS geografski informacijski sisten
General Packet Radio Service GPRS splošna paketna radijska storitev
Global Reporting Initiative GRI svetovna pobuda za poročanje (trajnostni razvoj)
Global System for Mobile communication GSM globalni sistem mobilnih komunikacij
Surveying and Mapping Authority GURS Geodetska uprava RS
High Definition HD visoka ločljivost videa ali slike
High Definition Television  HDTV televizijski sistem z visoko ločljivostjo
High Speed Internet  HSI hitri (širokopasovni) internet
High-Speed Downlink Packet Access HSDPA hitri paketni prenos k uporabniku
High-Speed Uplink Packet Access HSUPA hitri paketni prenos od uporabnika
Hardware HW strojna oprema
Infrastrucure as a Service IaaS infrastruktura kot storitev
International Electrotechnical Commission IEC Mednarodna komisija za elektrotehniko
Information and communication technologies IKT Informacijsko komunikacijske tehnologije
IP Multimedia Subsystem IMS podsistem za IP večpredstavnostne komunikacije
Internet Protokol  IP internetni protokol
IP television  IPTV televizija preko internetnega protokola
International Standard Organization ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo
Integrated Services Digital Netwotk  ISDN digitalno omrežje z integriranimi storitvami
Internet Service Provider ISP ponudnik internetnih storitev
International Telecommunication Union ITU Mednarodna zveza za telekomunikacije
Interactive Voice Response IVR interaktivni govorni odziv
Public-private Partnership JZP Javno zasebno partnerstvo
Local cable Network KKO krajevno kabelsko omrežje
Key Permormance Indicators KPI ključni kazalniki poslovanja
Local Area Network  LAN lokalno omrežje Ethernet
Local Agregation Switch LAS lokalno agregacijskio stikalo
Long Term Evolution LTE 4G, post 4G, po 3 GPP mobilnem standardu
Multi Cast MC oddajanje več prejemnikom
Multi Media Domain MMD večpredstavnostna domena
Massively Multiplayer On-line Game        MMOG spletna igra za veliko število igralcev
Mobile Number Portability MNP prenosljivost mobilnih številk
Multiprotocol Label Switching MPLS večprotokolna komutacija z zamenjavo label
Mean Time Between Failures  MTBF srednji čas med odpovedma
Mobile Virtual Network Operator MVNO mobilni operater navideznega omrežja
Wireless Local Area nNtwork  NeoWLAN  javno dostopno brezžično lokalno omrežje
Next Generation Networks  NGN naslednja generacija omrežja
Next Generation Operational Support systems NGOSS podporni sistemi naslednje generacije
Network Based Personal Video Recorder  NPVR omrežni osebni video zapisovalnik
OpenCall Media Platform OCMP produkt po
Office Communication Server OCS strežnik za poenoteno komuniciranje
Optical Line Terminal  OLT zaključna naprava optičnega voda
Operational Expenditure Opex stroški poslovanja brez amortizacije
Operational Support System  OSS sistem za podporo obratovanju
Platform as a Service PaaS platforma kot storitev
Point to Point  P2P povezava točka točka (medtočkovna povezava)
Plesiochronous Digital Hierachy  PDH pleziohrona digitalna hierarhija
Performance Management System PM sistem za upravljanje z zmogljivostmi
Passive Optical Network  PON pasivno optično omrežje
Point Of Presence  POP dostopovno vozlišče
Plain Old Telephone Service POTS osnovna telefonska storitev
Point to Point Protocol over Ethernet PPPoE protokol PPP s prenosom preko Ethernet-a
Local Loop Unbundling, Full PRD polno razvezan dostop
Public Switched Telephone Network  PSTN komutirano javno telefonsko omrežje
Positive Temperature Coefficient Resistor PTK upor s pozitivnim temperaturnim koeficientom
Quality of Experience QoE kakovost izkušnje
Quality Of Service  QoS kakovost storitev
Regional Aggregation Switch RAS regionalno agregacijsko stikalo
Revenue Assurance System RAS sistem za preprečevanje odtekanja prihodkov
Distribution Access Network RNO razvodno naročniško omrežje
Radio Relay RR radijska relejna zveza
Software as a Service SaaS programska oprema kot storitev
Session Border Controller SBC mejni krmilnik sej
Synchronous Digital Hierarchy  SDH sinhrona digitalna hierarhija
Service Delivery Platform SDP storitvena platforma
Standard Definition Television SDTV televizijski sistem standardne ločljivosti
Serving GPRS Support Node SGSN strežno podporno vozlišče GPRS
Singlepair High bit rate DSL  SHDSL DSL z enim bakrenim parom
Session Initiation Protocol  SIP protokol za vzpostavitev seje
Slovenian Standard SIST slovenski standard
Service Level Agreement  SLA sporazum o nivoju storitve
Service Level Agreement Management  SLAM upravljanje sporazuma o nivoju storitve
Small and Medium Eneterprises  SME majhna in srednja podjetja
Short Message Service Center SMSC center za storitev kratkih sporočil
Simple Network Management Protocol  SNMP preprosti protokol za upravljanje omrežja
Service Oriented Architecture SOA servisno orientirana arhitektura
Small Office Home Office  SOHO majhna pisarna, domača pisarna
Soft Switch SS stikalo za IP telefonijo
Signalling System number 7 SS7 signalizacijski sistem številka 7
Set Top Box  STB televizijski komunikator
Synhronous Transfer Mode STM sinhroni način prenosa
Environmental Management System SRO sistem ravnanja z okoljem
Software SW programska oprema
Total Cost of Ownership TCO celotni stroški lastništva
Time Division Multiplex TDM časovni multipleks
Network Supervision Product TeMIP produkt za nadzor omrežij
Trouble Ticketing (system) TT sistem za podporo procesu odprave napak
Time To Market TTM čas od ideje do ponudbe na trgu
Universal Mobile Access UMA univerzalni mobilni dostop
Universal Mobile Telecommunications System  UMTS univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem
Universal Service Obligation USO obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev
UMTS Terrestrial Radio Access Network UTRAN prizemno radijsko dostopovno omrežje
Voice Call Continuity VCC brez prekinitvena govorna zveza na prehodu mobilnega in WiFi omrežja
Very High Bit Rate Digital Subscriber Line VDSL zelo hiter digitalni naročniški vod
Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2  VDSL2 zelo hiter digitalni naročniški vod druge generacije
Virtual Local Area Network  VLAN navidezno lokalno omrežje
Video on Demand VoD video na zahtevo
Voice over IP  VoIP govor prek IP protokola
Virtual Private LAN Service VPLS navidezno privatno LAN omrežje
Virtual Private Network  VPN virtualno privatno omrežje
Wireless application protocol WAP brezžični storitveni protokol
Wavelength Grating Router  WGR mrežni usmerjevalec valovnih dolžin
Wireless Fidelity WiFi brezžično omrežje po IEEE 802.11 standardih
Worldwide interoperability for microwave access  WiMAX svetovna medsebojna obratovalnost mikrovalovnega dostopa
Digital Subscriber Line (all technical solutions) xDSL oznaka za družino tehnologij DSL